9 maart 2017

Wolf verkeerde in goede gezondheidstoestand

De wolf werd onderzocht bij de faculteit Diergeneeskunde

Dat blijkt uit onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht dat het dier onderzocht.

Het dier was in goede voedingstoestand. Dat wil zeggen dat het een goede bespiering en voldoende vet in zijn lichaam had. Het onderzoek naar eventuele onderliggende ziektes heeft niets uitgewezen. Op basis van het onderzoek zijn geen afwijkingen aangetroffen die een verklaring kunnen geven dat het dier een hoger risico heeft gelopen om door een hoog energetische impact (bijvoorbeeld een botsing) te zijn doodgegaan.