WODC-onderzoek: De Vrederechter

© iStockphoto.com/ER09

Het Montaigne Centrum doet de komende maanden in opdracht van het WODC een rechtsvergelijkend onderzoek naar de vrederechter in Frankrijk en België en de inpasbaarheid daarvan in het Nederlandse rechtsbestel.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verricht wetenschappelijk (beleidsgericht) onderzoek. Dit onderzoeksproject staat onder leiding van Eddy Bauw van de Universiteit Utrecht en professor Stefaan Voet van de Universiteit Leuven.

Het team dat onderzoek doet naar de vrederechter bestaat verder uit Marc Simon Thomas en Emanuel van Dongen en wordt ondersteund door Legal Research Master-student Jim van Mourik. Elaine Mak is als adviseur bij het project betrokken.