16 januari 2015

Onderbouw Wiskunde Dag, Wiskunde A-lympiade en Wiskunde B-dag

Wiskunde Wedstrijden voor teams

Het Freudenthal Instituut organiseert jaarlijks drie wiskundewedstrijden waarbij de leerlingen in teams van 3 of 4 leerlingen een hele dag aan een grote wiskundige opdracht werken, met als eindproduct een werkstuk. Bij deze wedstrijden staan vaardigheden als probleem oplossen, modelleren, represtenteren, redeneren, argumenteren en samenwerken centraal. Een goede onderlingen taakverdeling binnen de teams en een effectieve strategie zijn van groot belang. De opdrachten zijn zo vormgegeven dat ze creativiteit en een onderzoekende houding bij de leerlingen stimuleren, en zijn dan ook goed in te zetten als praktische opdrachten of wiskundige denkactiviteiten.

Onderbouw Wiskunde Dag

Wiskunde A-lympiade

Wiskunde B-dag