Wiskunde op afstand: docent Jetze Zoethout rolde een krijtbord naar huis

Wiskundeles op krijtbord

Overal zijn docenten op zoek naar manieren om hun onderwijs op afstand voort te zetten. Zo ook bij het departement Wiskunde. Daar worden bijzondere eisen gesteld aan het lesgeven vanuit huis. Immers: “In het wiskunde-onderwijs is het van cruciaal belang om de redenering van een formulering te volgen en dan kun je eigenlijk niet om een bord heen.”

Smartpennen

“De week voordat we echt thuis moesten blijven, ben ik smartpennen gaan inslaan”, vertelt departementshoofd Jason Frank. “Met zo’n pen kun je heel gemakkelijk thuis een kennisclip opnemen. Je schrijft op een kladblok en de smartpen vertaalt dat in een beeld dat via bluetooth naar je telefoon wordt gestuurd. Ondertussen film je jezelf terwijl je de aantekeningen toelicht en de twee beelden worden samengevoegd. Studenten kunnen de opname vervolgens terugkijken. Dit systeem leent zich erg goed voor wiskundecolleges.”

Ruimte voor fouten

Frank is trots op de manier waarop de medewerkers van het departement de switch naar digitaal onderwijs hebben opgepakt. “De meesten hebben hun weg inmiddels gevonden en er zijn geen grote problemen waar we tegenaan lopen”, zegt hij. Ondanks alles ziet hij positieve kanten aan de situatie: “We worden gedwongen tot iets wat we eigenlijk al veel eerder hadden moeten doen”, aldus Frank. “Bovendien is de drempel om echt iets nieuws uit te proberen veel lager, omdat iedereen begrijpt dat niet alles meteen vlekkeloos verloopt in een crisissituatie als deze.”

College op afstand met krijtbord

Toch verkiezen sommige wiskundedocenten het oude vertrouwde krijtbord boven alles. Zo rolde docent Jetze Zoethout met het ingaan van de thuiswerkmaatregelen een krijtbord van de collegezaal naar zijn huis. Colleges geeft hij nu, samen met collega Harry Smit, via een livestream op YouTube, gewoon terwijl hij voor het bord staat en de redeneringen uiteenzet.

Wiskunde op afstand met een krijtbord

“We vinden interactiviteit erg belangrijk en met een livestream kunnen studenten direct vragen stellen waarop wij vervolgens direct kunnen reageren”, zegt Smit. En omdat de situatie al bijzonder genoeg is: “We wilden het hoorcollege zo normaal mogelijk laten aanvoelen.”