23 mei 2019

Wiskunde in Teams

Veel docenten zijn bekend met de Wiskunde A-lympiade, Wiskunde B-dag en Onderbouwwiskundedag. Vanaf januari 2019 staan deze evenementen bekend onder de noemer Wiskunde in Teams. En dat is niet het enige: Een enquête onder ruim 100 docenten in mei 2018 leidde tot een nieuwe website, andere inleverdata, betere informatie over de voorbereiding en organisatie en een heuse promovideo om docenten, ouders en leerlingen beter te kunnen informeren. Benieuwd? Neem dan een kijkje op: https://wiskundeinteams.sites.uu.nl/ en spread the news!