28 november 2017

Willem Janssen op Aanbestedingscafé.nl over publiek-publieke samenwerkingen

In het kader van zijn promotieonderzoek sprak mr. Willem Janssen met Aanbestedingscafé.nl over de voorwaarden voor publiek-publieke samenwerkingen.

Zulke samenwerkingen kunnen allerlei schaalvoordelen opleveren. Het aanbestedingsrecht wordt echter nog vaak als een obstakel gezien voor het mogen uitvoeren daarvan. Volgens Janssen is deze veronderstelling onjuist.

“Vanuit het aanbestedingsrecht is er meer ruimte dan vaak gedacht wordt. Het uitgangspunt is dat een aanbestedende dienst een taak voor zichzelf of burgers mag organiseren”. Er zijn echter wel voorwaarden.

Bijvoorbeeld als een samenwerking ondergebracht wordt in een N.V. of een gemeenschappelijke regeling is het de vraag of de overeenkomsten op basis waarvan wordt samengewerkt niet hadden moeten worden aanbesteed.

De ruimte die de huidige aanbestedingsregelgeving biedt laat onverlet dat andere rechtsgebieden, zoals de Wet Markt & Overheid, Staatssteunregels, fiscaal- en aansprakelijkheidsrecht beperkingen opleggen. ‘’Als je dus al van juridische obstakels kan spreken dan moet de oplossing in ieder geval breder worden gezocht dan alleen het aanbestedingsrecht”, aldus Janssen.

Voor het gehele artikel, klik hier.

In de masterclass ‘Samenwerking tussen lokale en regionale overheden’ van de Universiteit Utrecht zal mr. Willem Janssen uitgebreid ingaan op rol van het aanbestedingsrecht bij samenwerkingen tussen overheden. Voor meer informatie hierover, klik hier.