1 december 2017

Willem Janssen benoemd tot bestuurslid NVvA

De algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) heeft mr. Willem Janssen op 24 november 2017 benoemd tot bestuurslid. Janssen is docent bij het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en promovendus bij het Public Procurement Research Centre.

Over de NVvA

De NVvA is in 1995 opgericht, met als doel een onafhankelijk forum te zijn voor alle betrokkenen op het gebied van aanbestedingsrecht. De vereniging telt ruim 750 leden, voornamelijk werkzaam in de overheidssector, wetenschap, rechterlijke macht, advocatuur, consultancy en het bedrijfsleven.

Maatschappelijke impact

De NVvA is de grootste en meest professionele vereniging op het gebied van het aanbestedingsrecht in de Europese Unie. Deze vereniging staat garant voor prikkelende wetenschappelijke bijeenkomsten en een groot netwerkplatform, waardoor er continue sprake is van maatschappelijke impact. Daarom ben ik vereerd én gemotiveerd om als bestuurslid actief bij te dragen aan de NVvA in de toekomst.
Willem Janssen