6 november 2013

Wijnand Mijnhardt in NRC: te veel onderzoek binnen geesteswetenschappen

De wetenschap werkt niet meer zoals ze moet: de groeiende publicatiedruk, de toenemende verstrengeling met het bedrijfsleven, het verouderde beeld dat de wetenschap van zichzelf uitdraagt. Volgens de nieuwe Nederlandse beweging van wetenschappers, 'Science in transition', is het tijd voor een grote bezinningsoperatie.

Te veel onderzoek

Prof. dr. Wijnand Mijnhardt (Cultuurgeschiedenis), directeur van het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie is een van de initiatiefnemers. Ook binnen de geesteswetenschappen vindt er veel te veel onderzoek plaats, zegt hij in NRC Handelsblad van 2 november.

Maatschappelijk belang

Volgens Mijnhardt schuilt het maatschappelijk belang van de geesteswetenschappen juist in onderwijs en veel minder in onderzoek. Hij vindt dat studenten geesteswetenschappen hoofdzakelijk moet worden geleerd te lezen, te schrijven en na te denken. “Ze moeten voorbereid worden op een relevante taak in de maatschappij. Zoals ooit de kerntaak van de geesteswetenschappen was.” Maar in de jaren zeventig, juist op het moment dat het aantal studenten sterk begon toe te nemen, verschoof dat naar onderzoek omdat daarop steeds meer wordt afgerekend. Met als gevolg dat er veel onderzoek plaatsvindt waarvan de relevantie niet direct duidelijk is, zegt Mijnhardt.