6 oktober 2017

Frits van Oostrom onthult wie het handschrift Van Hulthem heeft geschreven

Wie zat er achter de literaire Nachtwacht?

Prof. dr. Frits van Oostrom maakt in zijn nieuwe boek Nobel Streven bekend wie het middeleeuwse handschrift Van Hulthem heeft geschreven. Al blijft de naam van de auteur onbekend.

Het handschrift Van Hulthem wordt wel ‘de Nachtwacht van de Middelnederlandse letterkunde’ genoemd. Het bevat 686 teksten die vlak na 1405 zijn neergeschreven op zo’n 500 papieren bladzijden. Sinds de vondst ervan in 1811 wordt gespeculeerd over de herkomst ervan. Nu lijkt het raadsel opgelost. Neerlandicus Frits van Oostrom onthult in zijn boek Nobel streven wie het handschrift heeft geschreven – zij het dat hij de scribent geen naam kan geven en het dus moet houden bij „een klerk” in het gevolg van heer Jacob van Gaasbeek.