Whitepaper 'Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt'

Faculteiten bundelen krachten in onderzoek

Universiteit Utrecht wil door middel van kennis uit onderzoek een positieve bijdrage te leveren aan ontwikkelingen en vragen die leven in de maatschappij.

Duurzame arbeidsmarkt

Dit jaar heeft de Universiteit het thema duurzame arbeidsmarkt onderzocht. Recent zijn zes hoogleraren uit zes disciplines zijn gevraagd om hun visie te delen op het thema ‘duurzame arbeidsmarkt’. Hierover is dit whitepaper geschreven.

Zes disciplines

De zes hoogleraren hebben gezamenlijk, maar met als hoofdauteur Joop Schippers (U.S.E.), geschreven aan deze publicatie, met de titel ‘Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt’. Behalve Joop Schippers (Arbeidseconomie) zijn dat: Paul Boselie (USBO), Tanja van der Lippe (Sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties), Tine de Moor (Economische en Sociale Geschiedenis), Frans Pennings (Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht) en Toon Taris (Psychologie van arbeid en gezondheid).

Symposium

Tijdens het symposium “Blik op Wetenschap”, dat op 14 oktober 2015 plaatsvond, is de toekomst van onze arbeidsmarkt centraal gesteld. Hopelijk bieden het symposium en deze publicatie de gelegenheid voor wetenschap, overheid en bedrijfsleven om verder met elkaar in gesprek te gaan, zowel over de toekomst van onze arbeidsmarkt als over arbeidsparticipatie.