11 juni 2019

Werkzaamheden aan USBO gebouw zomer 2019

Renovatie USBO zomer 2019

Tussen 1 juli en 23 augustus 2019 is de tweede fase van groot onderhoud van het USBO gebouw, Bijlhouwerstraat 6. De werkzaamheden zijn minder ingrijpend dan vorig jaar, maar de toegankelijkheid van het pand is wel tijdelijk beperkter. De aannemer plaatst steigers aan de straatzijde van het gebouw, waar ramen en kozijnen vervangen worden. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, zullen alle medewerkers met een werkplek aan de straatzijde tijdelijk naar de singelzijde van het gebouw verhuizen. De renovatie vindt plaats in een periode waarin weinig tot geen onderwijs is, dus colleges hoeven niet verplaatst te worden. Wel zullen scriptieverdedigingen in de zomer op een andere locatie plaatsvinden, en is er minder overlegruimte beschikbaar.

De planning is erop gericht dat de onderhoudswerkzaamheden voor de start van het nieuwe studiejaar 2019/2020 zijn afgerond. Na afronding van deze renovatie zal het USBO gebouw comfortabeler en energiezuiniger zijn, en ook aan de straatzijde voorzien van dubbel glas en geschilderde kozijnen.

Renovatie USBO zomer 2019 2

Groot onderhoud, inclusief asbestverwijdering

Groot onderhoud brengt overlast met zich mee. De straatzijde van de het gebouw is in ieder geval minder goed toegankelijk in deze periode. Wij vragen daarvoor ieders begrip.

Wat gebeurt er precies? Aan de buitenkant van het pand onder andere: schilderwerk, herstelwerk van houtrot, van metselwerk en natuursteen, van de gevel en de vervanging van regenwaterafvoer. Aan de binnenzijde worden de kozijnen gerepareerd en geschilderd.

Tijdens een eerder uitgevoerde asbestinventarisatie zijn in de beglazingskit van de buitenkozijnen sporen gevonden van asbesthoudende beglazingskit. In de huidige gebruikssituatie van het gebouw is er bij normaal gebruik geen gezondheidsrisico. Asbesthoudende materialen leveren pas risico’s op als ze worden bewerkt of beschadigd. Bij werkzaamheden, zoals het vervangen van de ramen, dienen daarom veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen met betrekking tot het voorkomen van verspreiding van asbestvezels. Daarom zullen de onderhoudswerkzaamheden aan de gevelkozijnen worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, waarbij de asbesthoudende beglazingskit op veilige en verantwoorde wijze wordt verwijderd.

Contact

Komt u op bezoek bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en bent u op zoek naar een medewerker of heeft u vragen over de werkzaamheden in het gebouw, meld u zich dan bij de frontoffice.

Contact opnemen kan via 030 253 8101 of info.usbo@uu.nl.