Werkt natuurbescherming? Bekijk of lees de oratie van Julia Jones

Er is opvallend weinig bekend over de impact van natuurbeschermingsmaatregelen

De oratie die Julia Jones hield als houder van de Prins Bernhard Leerstoel voor Internationale Natuurbescherming is nu online te bekijken en te lezen. Jones staat bekend om haar onderzoek naar de effectiviteit van natuurbeschermingsmaatregelen. Tijdens haar oratie ging Jones in op hoe natuurbeschermingsmaatregelen beter geëvalueerd kunnen worden, zodat deze maatregelen uiteindelijk leiden tot betere uitkomsten voor mens en natuur.

Jones is als hoogleraar verbonden aan de Bangor University in Wales. Haar uiteindelijke onderzoeksdoel is om natuurbehoud effectiever en rechtvaardiger te maken.

Bekijk hier de oratie

Jones: "Bij natuurbehoud wil je weten of een bepaald beleid heeft gewerkt, en of het heeft opgeleverd wat ervan werd verwacht. Dat is echter verrassend moeilijk om te achterhalen. De reden daarvoor is dat de effecten van natuurbescherming pas op langere termijn zichtbaar worden, veel later dan de duur van de meeste natuurprojecten."

Effectiviteit van maatregelen

Binnen haar onderzoek evalueerde Jones een breed scala aan natuurbeschermingsmaatregelen, van beschermde gebieden en koolstofbetalingsregelingen voor bossen tot compensaties voor biodiversiteitsverlies. Veel van haar werk is gericht op Madagaskar, waar ze al 20 jaar werkt aan vraagstukken rond natuurbehoud en -ontwikkeling.

Tijdens haar vijfjarige termijn als houder van de Prins Bernhard Leerstoel wil Jones samenwerken met natuurbeschermers, zodat zij beter gaan meten hoe effectief hun werk is. Jones: "Dankzij deze positie kan ik een groot netwerk van experts aanboren aan de Universiteit Utrecht. Maar het werkt ook als een vertrekpunt voor nieuwe samenwerkingen in de rest van Nederland."

Sociaal aspect van behoud

Jones hoopt ook het sociale aspect van natuurbehoud beter in beeld te krijgen in het Utrechtse natuurbehoudsonderwijs. Jones: "Behoud kan ook kosten met zich meebrengen voor de plaatselijke bevolking, wanneer het ervoor zorgt dat mensen niet meer in hun normale levensonderhoud kunnen voorzien. Als er niet genoeg aandacht is voor lokale mensen, kan de consequentie van bosbehoud zijn dat sommige van de armste mensen op aarde de kosten moeten dragen voor de aanpak van klimaatverandering."

Julia Jones met andere professoren
Julia Jones te midden van de professoren die aanwezig waren tijdens de oratie.

Prins Bernhard Leerstoel

De Prins Bernhard Leerstoel voor Internationale Natuurbescherming is in 1987 opgericht ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Prins Bernhard (1911-2004), als erkenning voor zijn rol in het internationale natuurbehoud. De leerstoel is ingebed in de onderzoeksgroep Ecologie & Biodiversiteit van de Universiteit Utrecht.

Omslag boekje oratie Julia Jones

Video en tekst nu online

Jones gaf haar oratie ‘Is conservation working? Advancing impact evaluation to improve outcomes for people and nature.' op 12 december. De oratie is ook beschikbaar als digitaal boekje, dat werd geproduceerd in samenwerking met het World Wide Fund for Nature (WWF).