17 juli 2018

Werkbezoek vanwege problematiek van dijkversterkingen

Werkbezoek dijkversterking

Op 5 en 6 juli 2018 maakt het onderzoeksteam van het NWO-project ALLRISK een tocht langs een groot aantal projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. .

ALLRISK onderzoekt de consequenties van de nieuwe risicobenadering voor de hoogwaterveiligheid. Het was een een intensieve, maar ook inspirerende tocht langs een groot aantal projecten in het kader van het  Hoogwaterbeschermingsprogramma. De onderzoekers werd inzicht gegeven in de problematiek van dijkversterkingen langs de Hollandse IJssel (Streefkerk/Molenwaard), de Waal (Varik-Heesselt) en de Nederrijn (Grebbedijk), het moderniseren van waterstaatswerken (stormvloedkering Hollandsche IJssel), de relatie tussen hoogwaterbescherming en bodemdaling (Moordrecht), en het waterfront in Tiel.

Dank aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Rivierenland, Waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat voor het delen van ervaringen en kennis met ons!

Werkbezoek dijkversterking