Wereldwijde studie: Hoe gaan we (succesvol) om met COVID-19?

Het leven van miljoenen mensen over de hele wereld is ingrijpend veranderd door de COVID-19-pandemie. Mensen hebben verschillende manieren gevonden om met deze veranderingen om te gaan. Om die verschillende benaderingswijzen in kaart te brengen en te analyseren, is het wereldwijde project Coping with Corona (CoCo) in het leven geroepen. Vanuit Nederland wordt dit project gecoördineerd door de Utrechtse wetenschappers William Hale, Susan Branje en Jaap Denissen.

coping with corona

Samen met gerenommeerde onderzoekers uit meer dan 25 landen (waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, de VS, Brazilië, Rusland en Australië) zoeken de wetenschappers van de Universiteit Utrecht antwoorden op een vraag als: welke strategieën zijn het gunstigst om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden?

Geïndividualiseerde interventies

Klinisch psycholoog Hale wil met het project proberen om op wereldschaal beter inzicht te krijgen in de verschillen in het omgaan met de COVID-19-crisis. Hale: “Ook hopen we geïndividualiseerde interventies te ontwikkelen voor de huidige pandemie, en voor mogelijke toekomstige crises.”

Vier weken

Om de complexe en fijnkorrelige psychologische processen te onderzoeken, passen de psychologen een innovatieve onderzoeksopzet toe. Collega-onderzoeker en hoogleraar aan de LMU München Markus Bühner noemt de studie ‘uniek vanuit een onderzoeksperspectief’. Bühner: “De deelnemers worden gedurende een periode van vier weken begeleid en kunnen regelmatig beknopte gegevens verstrekken over hun dagelijkse ervaringen. Deze zogenaamde ervaringssteekproefmethode geeft ons een authentiek beeld van de gevoelens, zorgen, hoop en sociale dagelijkse ervaringen van de deelnemers.”

Psychologische studies hebben de neiging culturele, politieke en geografische factoren te verwaarlozen bij het onderzoeken van de COVID-19-crisis.

Gepersonaliseerde hulp

De onderzoekers hopen dat ze de gegevens kunnen gebruiken om meer inzicht te krijgen in waarom mensen verschillend reageren op de COVID-19-pandemie. Volgens Maarten van Zalk, in 2009 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, tegenwoordig hoogleraar aan de Universiteit van Osnabrück, is het belangrijk om wereldwijd individuele verschillen te begrijpen, zodat er gepersonaliseerde hulp geboden kan worden bij zelfredzaamheid in lastige tijden als deze. Van Zalk: “Psychologische studies hebben de neiging culturele, politieke en geografische factoren te verwaarlozen bij het onderzoeken van de COVID-19-crisis. Daarom streven wij ernaar zoveel mogelijk en zo divers mogelijke landen in onze studie op te nemen.”

Deelnemen

Deelname aan het vierweekse online-onderzoek is nu beschikbaar in het Nederlands. Meer informatie over het project is te vinden op de website van Coping with Corona.