Wereldgeschiedenis van Nederland

Een project van Huygens Instituut

Op 31 augustus verschijnt Wereldgeschiedenis van Nederland bij uitgeverij Ambos Anthos naar aanleiding van een project van het Huygens Instituut. De Wereldgeschiedenis van Nederland zal voor tal van ontwikkelingen en gebeurtenissen laten zien hoe vertakt de Nederlandse geschiedenis is met de wereld.  

Meer dan honderd aanstormende en gevestigde Nederlandse onderzoekers op het gebied van geschiedenis en cultuur vertellen het wereldwijde verhaal van onze geschiedenis, onder wie Martine Gosselink, Beatrice de Graaf, Lotte Jensen, Gert Oostindie, Lodewijk Petram en Suze Zijlstra. In dit verhelderende en prikkelende boek laten zij zien hoe Nederland de wereld door de eeuwen heen mede heeft vormgegeven, en andersom: hoe Nederland zich onder invloed van verre en nabije buren heeft ontwikkeld. Aan de hand van talloze grote en kleine historische ontwikkelingen en gebeurtenissen laat Wereldgeschiedenis van Nederland zien hoezeer Nederland verbonden is met de wereld, en de wereld met Nederland. 

nieuwe invalshoeken

Wereldgeschiedenis van Nederland is opgebouwd uit korte hoofdstukken, gekoppeld aan een jaartal, uiteenlopend van de prehistorie tot het heden. De bijdragen zoeken nieuwe invalshoeken in de recente geschiedschrijving met aandacht voor internationale beïnvloeding of vergelijking. Het boek is een uitgave van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, een KNAW-onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en literatuur.

Openbare presentatie 

Wereldgeschiedenis van Nederland wordt op vrijdag 31 augustus officieel gepresenteerd in De Balie (Amsterdam). In een programma van zo ongeveer anderhalf uur zullen verschillende auteurs met elkaar in gesprek gaan aan de hand van vier thema’s: Nederland poldert, Nederland gelooft, Nederland handelt, Nederland beschaaft. De presentatie is voor iedereen vrij toegankelijk, het is alleen verplicht je aan te melden via de ticketlink. Deze is, samen met meer informatie, hier te vinden. 

Utrechtse onderzoekers

Onderstaande onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben een bijdrage geleverd aan het boek:

Dr. Corinne Boter
Dr. Pepijn Corduwener
Dr. Feike Dietz
Dr. Nina Geerdink
Prof. dr. Beatrice de Graaf
Prof. dr. Lex Heerma van Voss (redactie)
Dr. Marieke Hendriksen
Dr. Bram van den Hoven van Genderen
Dr. Marijke Huisman
Prof. dr. Gerrit Knaap
Dr. Matthijs Kuipers
Dr. Dirk van Miert
Prof. dr. Marco Mostert
Prof. dr. Elise van Nederveen Meerkerk
Dr. Erik Nijhof
Dr. Henk van Rinsum
Dr. Willemijn Ruberg
Dr. Robert-Jan Wille

 

  • Titel: Wereldgeschiedenis van Nederland
  • Redactie: Karel Davids, Karwan Fatah-Black, Marjolein ’t Hart, Leo Lucassen en Jeroen Touwen
  • Hoofdredactie: Lex Heerma van Voss
  • Uitgever: Ambos Anthos 
  • ISBN: 9789026343995