29 juni 2018

Welkom in de klas! Lesmethode Nederlands

Welkom in de klas! is een nieuwe lesmethode voor het vak Nederlands op middelbare scholen in Duitsland. Het boek is geschreven door Doris Abitzsch en Stefan Sudhoff (Duitse taal en cultuur). Van deze auteurs verscheen eerder de methode Welkom! neu, inmiddels de meest verkochte leergang Nederlands voor het volwassenenonderwijs in de Duitstalige landen.

Welkom in de klas! 1 leidt naar niveau A1 van het Europees Referentiekader. Het veelzijdige onderwijsmateriaal bestaat uit een lesboek, een werkboek en een docentenhandleiding. Welkom in de klas! 2 verschijnt in 2019. De ontwikkeling van de methode werd gesteund door de Taalunie.

Doris Abitzsch is als vakdidactica Duits verbonden aan de opleiding Duitse taal en cultuur en aan de Graduate School of Teaching. Voor haar aanstelling bij de Universiteit Utrecht heeft zij o.a. taalcursussen Duits en Nederlands voor verschillende doelgroepen in Nederland en Duitsland verzorgd.

Stefan Sudhoff is als taalkundige bij de opleiding Duitse taal en cultuur werkzaam. In zijn onderzoek en onderwijs staan de grammaticale verschillen tussen het Nederlands en het Duits centraal.

 

  • Titel: Welkom in de klas!
  • Auteurs: Doris Abitzsch, Stefan Sudhoff
  • Uitgeverij:Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2018