Weekend van de Wetenschap impressie 2021

kinderen kijken door een zelfgemaakte spectroscoop naar verschillende soorten lampen

Op zondag 3 oktober 2021 werd er op het USP aandacht besteed aan het weekend van de wetenschap door een serie korte lezingen en experimenten. Het departement natuurkunde stond klaar met een aantal kleine experimenten rondom de vraag "Hoe werkt licht?" Kinderen konden hier door een zelfgemaakte spectroscoop kijken, en kleuren mengen met verf en met licht!

Drie schaduwen van één speelgoed konijntje belicht door drie verschillende lapmjes. Je ziet in de overlap van de schaduwen allemaal verschillende kleuren.
Twee organisatoren hangen een poster op waarom een kleurwiel te zien is, en de titel "Hoe werkt licht?".