19 januari 2018

Webinars executive programma aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

Hoe vind je het juridische antwoord op een probleem dat je in de praktijk meemaakt? Dit was het thema van onze nieuwe online casustrainingen in het executive programma Aanbestedingsrecht voor de Inkooppraktijk. Afgelopen lichting introduceerden we drie online trainingen waarin cursisten de mogelijkheid werd geboden om onder leiding van docenten mr. Willem Janssen (PPRC, Universiteit Utrecht) en mr. Gerrieke Bouwman (PPRC, Universiteit Utrecht), te oefenen met het oplossen van een juridische casus. Hoe onderscheid je juridische feiten van niet relevante feiten? Hoe bepaal je welk rechtsgebied van toepassing is? Wat te doen als twee bepalingen met elkaar in conflict lijken? Welke heeft  dan voorrang? Hoe en door wie wordt het recht geïnterpreteerd? Welke interpretaties van welke rechters zijn het meest gezaghebbend? Deze technieken werden geleerd aan de hand van actuele thema’s: gemeenten die met elkaar wensen samen te werken, wanneer is er sprake van belangenverstrengeling en hoe kan je dat voorkomen? Welke inschrijver mag je uitsluiten? En op basis waarvan? Hoe geef je kansen aan kleine /lokale ondernemingen en burgerinitiatieven zonder in strijd te komen met het aanbestedingsrecht?

Het executive programma, onder leiding van prof. Elisabetta Manunza (PPRC, Universiteit Utrecht) en prof. Jan Telgen (PPRC, Universiteit Twente) vindt tweemaal per jaar plaats en bestaat uit negen interdisciplinaire face-to-face bijeenkomsten over het aanbestedingsrecht. In het najaar 2017 zijn deze drie facultatieve webinars toegevoegd aan het programma om de juridische vaardigheden van de deelnemers te trainen aan de hand van gemaakte opdrachten. De deelnemers (ca. twintig deelnemers per training) loggen in via hun werk- of thuiscomputer en kunnen met behulp van webcam en microfoon  vragen stellen en juridische dilemma’s bediscussiëren met hun mededeelnemers. De reacties van de deelnemers over de trainingen waren positief. Het docententeam kijkt er dan ook naar uit om dit onderdeel in de komende opleidingen verder te optimaliseren.

De webinars worden ondersteund door mr. Lesley Fisscher (wetenschappelijk accountmanager bij de faculteit Recht, Economie en Bestuur).

 

NB: Het maximum aantal deelnemers voor de komende leergang van de opleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk (start maart 2018) is al bereikt. Voor de leergang die start in september 2018 is aanmelden nog mogelijk.