Webinar: ‘Who is afraid of gender (diversity)?’

Terugblik op het webinar van 12 april 2022

Pride demonstratie met regenboogvlaggen en een transvlag

Op 12 april organiseerde UCERF-onderzoeker Lorena Sosa een webinar waarin genderopposities in verschillende geografische en institutionele contexten werden onderzocht, teneinde de implicaties van anti-genderbewegingen op juridische conceptualiseringen van gender en gendergerelateerd geweld, en hun impact op de bescherming van vrouwen van alle achtergronden en de LGBTI-gemeenschap te begrijpen. Ivana Radačić verschafte academische en praktische inzichten over de tegenstellingen die plaatsvinden in de arena van de Verenigde Naties. Conny Roggeband en Andrea Krizsan concentreerden zich op het verzet tegen het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa en de gevolgen daarvan voor de politiek van geweld tegen vrouwen. Francesca Sanders gaf het perspectief van het maatschappelijk middenveld in deze discussies en onderzocht hoe anti-genderdiscoursen reflecteren op EU-kaders en -beleid, en de consequenties daarvan voor transpersonen. Carlos Zelada vestigde de aandacht op Noord- en Zuid-Amerika en de spanningen tussen de grote stappen op het gebied van genderdiversiteit en opkomende tegenstellingen.

Lees meer over het webinar op de Engelstalige pagina