'We leven hier met water en doen vaak het liefst wat we altijd al doen: ontwateren'

De Nederlandse bodem daalt al eeuwen doordat we water aan de grond onttrekken. Maar dat kan niet meer op de lange termijn. Om te voorkomen dat het land verder zakt, zou je het grondwater niet verder moeten verlagen. “We moeten drastische keuzes maken”, aldus onze fysisch geograaf Esther Stouthamer in een interview met het NRC.

Tevens werkte Stouthamer mee aan een onderzoek naar bodemdaling in de Mekongdelta in Vietnam. Daar begint dit proces nu pas door urbanisatie. In hoeverre is de situatie daar vergelijkbaar met die in Nederland? En kunnen we dit proces daar nog stoppen?

Lees het interview met Esther in het NRC.