Wat levert het gebruik van kennisclips op?

Docenten aan de Universiteit Utrecht maken steeds vaker gebruik van kennisclips, om hun onderwijs te ondersteunen. Zo namen UU-docenten vorig schooljaar ruim 700 kennisclips op. Johan van Strien, Femke Kirschner en Liesbeth van de Grint (onderwijsadviseurs O&T) onderzochten wat de inzet van deze clips heeft opgeleverd. Zij publiceerden de resultaten in het tijdschrift OnderwijsInnovatie.

Studenten en docenten gaven in het onderzoek aan dat ze het werken met kennisclips leerzaam, zinvol en waardevol vinden. Ook laat het onderzoek zien dat de inzet van kennisclips de potentie heeft om leeropbrengsten te verhogen. Het aanbieden van de clips biedt echter niet de garantie dat ze ook daadwerkelijk bekeken worden, en dat leereffecten toenemen. Het succes hangt ook af van de inhoud en opzet van de clips zelf.

In enkele evaluaties komen keerzijden naar voren. Zo gaven sommige studenten aan dat ze door de kennisclips minder tijd besteedden aan het lezen van literatuur. Het is voor docenten dan ook essentieel om goed na te denken over de precieze inzet en inhoud van de clips, eventueel met een aangepast cursusontwerp.

Hoewel kennisclips dus niet automatisch leiden gemotiveerdere en beter presterende studenten, hebben ze wel degelijk de potentie om het onderwijs te versterken.

Lees het hele artikel in het tijdschrift OnderwijsInnovatie 
Nummer 3 - september 2019

Meer informatie over kennisclips aan de UU

Kennisclip Educate-IT
Kennisclip opnemen bij Educate-IT

Een kennisclip is een korte video, waarin een specifiek onderwerp wordt behandeld. Docenten gebruiken ze ter voorbereiding op een les, tíjdens de les of achteraf ter verdieping. Het gebruik van kennisclips in het onderwijs aan de UU is sinds studiejaar 2015-2016 sterk toegenomen dankzij het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it. Docenten aan de Universiteit Utrecht (UU) kunnen in zogenaamde DIY-studio’s zelf kennisclips opnemen. Meer informatie.