15 februari 2017

Nieuw internationaal academisch programma verbindt vroege periode met het heden

Wat leert de wereld van Shakespeare ons over de hedendaagse crisis in Europa?

A party in the Open Air. Allegory on Conjugal Love (1590-1595) by Isaac Oliver. Source: Wikimedia Commons
A party in the Open Air. Allegory on Conjugal Love (1590-1595) by Isaac Oliver. Source: Wikimedia Commons

Het nieuwe internationale academische programma NEW FACES bestudeert de wereld van Shakespeare om de crisis in hedendaags Europa te begrijpen. Het programma gaat 17 februari 2017 van start en naast studenten en docenten van de Universiteit Utrecht zijn er acht andere Europese universiteiten betrokken (Montpellier, Porto, Berlijn, Ferrara, Praag, Murcia, Szeged en Krakau).

Erasmus+

Het Erasmus+ programma draagt de titel NEW FACES: Studying Shakespeare's World to help face and manage the present and the future en wordt gefinancieerd door de Europese Unie. Met het programma willen de betrokken negen universiteiten door middel van historisch begrip van de 16e en 17e eeuw nieuw licht werpen op de complexe problemen die er heden ten dage in Europa spelen op het gebied van taal, cultuur, politiek, religie en economie.

William Shakespeare (1564-1616)
William Shakespeare (1564-1616)

Internationaal studieprogramma

De komende drie jaar gaat een groep Utrechtse MA-studenten telkens voor 2 weken naar één van de betrokken Europese steden gaan (dit jaar is dat Szeged in Hongarije), om daar samen met studenten uit alle betrokken landen een programma te doorlopen rond de vraag: wat kunnen we leren van de wereld van Shakespeare over de hedendaagse crisis in Europa? Twee Utrechtse docenten gaan mee om les te geven aan de internationale groep studenten. Het concept is gebaseerd op een drietal soortgelijke programma’s rond Shakespeare en zijn tijdgenoten waaraan Utrecht de laatste 14 jaar heeft deelgenomen.

Opening NEW FACES

Het programma NEW FACES opent op vrijdag 17 februari met een video-conferentie en live-streaming evenement, waarbij de Utrechtse deelnemers in direct contact staan met Montpellier, waar de opening plaatsvindt.  Dit evenement, “Pre-Faces” genaamd, behelst een studiedag met een aantal lezingen en panels rond het thema 'crisis',  waarbij verbindingen worden gelegd tussen de vroegmoderne periode en het heden.

Het programma start om 9.30 en gaat door tot 17.00 uur, met een onderbreking tussen 12.30 en 14.00 uur. Volg het programma live via deze link