Universiteit Utrecht sluit aan bij FutureFit project dat helpt met digitale vaardigheden

Wat houdt werknemers enthousiast om te leren in het digitale tijdperk?

Hands typing on laptop

Hoe kun je werknemers de digitale vaardigheden geven die ze nodig hebben voor het werk van de toekomst? Via het internationale FutureFit project, geleid door de Britse stichting Nesta en ondersteund door Google.org, wordt een groep slagers en bouwvakkers in Nederland getraind in digitale basisvaardigheden. De cursus wordt georganiseerd door FNV in samenwerking trainingsbureau SBI Formaat. Onderzoekers van de Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht gaan de deelnemers via vragenlijsten volgen om te begrijpen wat voor hen het beste werkt. 

Het project maakt gebruik van innovatieve methodes van volwasseneneducatie, bijscholing en omscholing. Werknemers worden uitgenodigd door FNV. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zullen aan deelnemers vragen hoe ’t met ze gaat om de impact van de training op hun werkende leven te evalueren. Het project start eind september.

Klaar voor de arbeidsmarkt van morgen

Het doel van FutureFit is om werknemers te helpen bij het krijgen van zelfvertrouwen over hun digitale vaardigheden en om te zien hoe werknemers zich ontwikkelen op de arbeidsmarkt na het voltooien van zo'n training. Het programma is gericht op het weerbaarder maken van werknemers. Om mee te doen in de huidige maatschappij zijn digitale vaardigheden inmiddels essentieel. Mensen die deze vaardigheden in hun dagelijks leven missen, staan vaak kwetsbaar op de arbeidsmarkt. De training in Nederland is gericht op werknemers die niet zo vaak aan een cursus meedoen en moeite hebben om digitale middelen te gebruiken.

Utrechts interdisciplinair onderzoek naar de toekomst van werk

Programmaleider namens de Universiteit Utrecht is socioloog Thomas Martens, tevens manager van de Future of Work hub van de universiteit. "Wij onderzoeken de gevolgen van voortdurende innovatie voor het werkzame leven van individuen vanuit verschillende disciplines. Ik ben erg benieuwd in hoeverre mensen die worstelen met de digitale wereld, getraind kunnen worden in digitale vaardigheden en wat voor effect dit heeft op hun baan- en carrièreperspectief. ”

Ik ben benieuwd wat voor effect zo'n training heeft op het baan- en carrièreperspectief van mensen.

Aan de Universiteit Utrecht werkt straks één postdoctoraal onderzoeker, dr. Sergio Lo Iaconoaan FutureFit, bijgestaan ​​door hoogleraren Tanja van der Lippe (sociologie) en professor Joop Schippers (arbeidseconomie), en ondersteund door andere senior onderzoekers en onderzoeksassistenten van de Universiteit Utrecht. Het team gaat graag aan de slag om enkele van Nesta's centrale vragen in het project te helpen beantwoorden, zoals: welke werknemers zijn bereid deel te nemen aan zo’n training? Wie volgt de training en wie haakt er af? En wat zijn de effecten van een training als deze op de loopbaan van medewerkers op de lange termijn? De Universiteit Utrecht kan van bijzondere waarde zijn bij de analyse van de data die FNV en Nesta in het project verzamelen.

Samenwerking met FNV en Nesta

FutureFit wordt aangeboden in vijf verschillende Europese landen. In Nederland worden werknemers uitgenodigd en begeleid door FNV, tevens partner van de Future of Work-hub van de Universiteit Utrecht.

Wilma Daams - van Geijn, vakbondsbestuurder bij FNV, gelooft sterk in het project. "We hebben ervoor gekozen om als eerste werknemers uit de slagersbranche en uit de bouw hiervoor uit te nodigen. Het Nesta project maakt het mogelijk om resultaten te meten en onderzoek te doen. Bij positieve resultaten zullen we dit ook verder in andere sectoren gaan aanbieden. Binnen deze training kunnen werknemers digitale basisvaardigheden verwerven en oefenen, op instapniveau. Er wordt aandacht besteed aan informatie opzoeken, DigiD gebruiken, sociale media en email verzenden. Ik denk dat door deze training werknemers zelfverzekerder worden en beter hun weg kunnen vinden in onze digitale samenleving. Daarnaast wordt het voor werknemers  makkelijker om zich verder te ontwikkelen in hun werk en op de arbeidsmarkt.

Ik denk dat door deze training werknemers zelfverzekerder worden en beter hun weg kunnen vinden in onze digitale samenleving.

Wilma Daams - van Geijn
Vakbondsbestuurder bij FNV

De sociale partners binnen de slagersbedrijven hebben een scholingsfonds waardoor het mogelijk wordt om de training onder werktijd te volgen. Ik wil ook de brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Slagers bedanken voor hun positieve bijdrage bij de voorbereidingen van deze training. Zij zien ook de maatschappelijke waarde in van het ontwikkelen van digitale vaardigheden." FNV en leerbedrijf SBI Formaat, partner van Nesta’s FutureFit programma, hebben samen de cursussen ontworpen die in Nederland worden aangeboden.

Nesta en Google.org

Nesta is een wereldwijde innovatiestichting gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, die mensen en organisaties helpt om naar eigen zeggen gedurfde ideeën tot leven te brengen door investeringen en beurzen te verstrekken. Ook mobilisteert Nesta onderzoek, netwerken en vaardigheden. FutureFit is een groot opleidings- en onderzoeksproject onder leiding van Nesta en ondersteund door Google.org, gericht op het creëren van een effectief systeem voor volwassenenonderwijs om ongelijkheid en sociale uitsluiting te helpen aanpakken. In samenwerking met enkele van Europa's grootste vakbonden, vooraanstaande onderzoekers, werkgevers en experts op het gebied van volwasseneneducatie, geeft FutureFit meer dan 1.000 werknemers bijscholing en voert een grote evaluatie uit over wat werkt, zodat oplossingen kunnen worden geschaald.

Terwijl COVID-19 op grote schaal invloed heeft op werknemers en bedrijven, denken we dat dit een cruciaal moment is om nieuwe vormen van leren te benutten.

"Terwijl COVID-19 een enorme impact heeft op werknemers en bedrijven, denken we dat dit een cruciaal moment is om nieuwe vormen van leren te benutten voor miljoenen mensen die nieuwe vaardigheden kunnen of moeten leren om met veranderingen door corona om te gaan. Dit is een geweldige kans om innovatie te bevorderen in initiatieven voor het opbouwen van competenties. Het is ook een kans om uiteindelijk regeringen, vakbonden en onderwijzers in heel Europa te inspireren om een cultuur van levenslang leren voor iedereen te bevorderen", aldus Olivia Chapman, Senior Programme Manager bij Nesta

Resultaten in Nederland

Voor het Nederlandse deel van het FutureFit-onderzoek zal de Universiteit Utrecht het programma in Nederland monitoren en evalueren en een eindrapport maken over de bevindingen. Het project start dit najaar. De eerste resultaten worden in maart verwacht en de definitieve resultaten in juni 2021. 

Logo's Nesta Google, FutureFit, UtrechtUniversity-FNV