11 januari 2018

Een essay van de UU, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Vereniging voor Bestuurskunde en de Vereniging voor Overheidsmanagement

Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren

Wat moet het nieuwe kabinet zich realiseren over onder andere duurzaamheidsopgaven, immigratie- en mobiliteitsvraagstukken, economische groei, sociaal-culturele opgaven en de steeds verdergaande digitalisering? Wetenschappers gingen afgelopen jaar hierover in gesprek met overheidsprofessionals, bestuurders en andere belangstellenden. Dit om het nieuwe kabinet bestuurskundige oplossingen aan te dragen voor uitdagingen die zij in de komende regeerperiode mogelijk het hoofd moeten bieden. Deze gesprekken hebben geleid tot het essay ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’.

Onder aanvoering van Ilsa de Jong, Paul 't Hart en Martijn van der Steen worden verschillende beelden, inzichten en verwachtingen uit die gesprekken bij elkaar gebracht. De link naar het essay vindt u aan de linkerkant van de ze pagina.

Heb aandacht voor hetgeen er op lokaal niveau speelt en zoek van daaruit als kabinet en rijk passende rollen en repertoire om bestaande bewegingen te stutten, te valideren en verder te brengen. De rijksoverheid hoeft daarbij niet voorop te lopen, achteraan is een prima positie.

Over de tour ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’

In de periode tussen de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 en Prinsjesdag 2017 organiseerden strategisch onderzoeksthema Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Vereniging van Bestuurskunde, Vereniging voor OverheidsManagement, NSOB, WRR, TU Delft, Provincie Utrecht, IKPOB, KING en VOM de tour ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’. Er zijn een zevental evene­menten georganiseerd, waar wetenschappers in gesprek gingen met over­heidsprofessionals, bestuurders en andere belangstellenden over de uitdagingen die het nieuwe kabinet te wachten staan.