Wat de geschiedenis ons leert over de aanpak van COVID-19

Embleem: pest, Jan Luyken, 1695 - 1705 © Rijksmuseum Amsterdam
Embleem: pest, Jan Luyken, 1695 - 1705 © Rijksmuseum Amsterdam

In het verleden hadden samenlevingen al te maken met ernstige gezondheidscrises en pandemieën. Vier historici (Beatrice de Graaf, Lotte Jensen, Rina Knoeff en Catrien Santing), onderzoeken de wijze waarop burgers en overheden vroeger reageerden op langdurige maatschappelijke ontwrichting en trekken daaruit lessen voor de eigentijdse COVID-19-crisis. Zij publiceerden hun onderzoek op 18 mei in 'Risk, Hazards & Crisis in Public Policy'.

Toegepaste geschiedenis

Burgers in andere tijden waren veel meer gewend waren aan het leven met de pest of cholera, en in zekere mate ook beter in staat om de realiteit van de situatie te accepteren. In hun onderzoek analyseren de historici de oorzaken van maatschappelijke onrust en wijzen op de noodzaak om strategieën te ontwikkelen waarmee ons aan een situatie zoals de huidige epidemie kunnen aanpassen.

Beatrice de Graaff
Prof. dr. Beatrice de Graaf

Deze vorm van de ‘toegepaste geschiedenis’ over de management van een crisis kan ons helpen om ons zo aan te passen aan de situatie van een epidemie zodat we terug kunnen keren naar een normaal leven. Hierbij moet er aandacht zijn voor sociale en culturele mechanismen om met de situatie om te gaan, met inbegrip van sociaal acceptabele medische, hygiënische of andere pandemie-gerelateerde maatregelen.

“Het is heel verrijkend om met historici uit andere tijdvakken samen te werken en zo periode-overstijgend de grote vragen van het nu in context te plaatsen," zegt De Graaf. "Dit is echt een inspirerende vorm van toegepaste geschiedwetenschap."

Publicatie

Beatrice de Graaf, Lotte Jensen, Rina Knoeff & Catrien Santing, 'Dancing with Death. A historical perspective on coping with Covid-19'. In: Risk, Hazards & Crisis in Public Policy (2021).