7 februari 2018

Waarom Trumps uitspraak over 'shithole'-landen tot grote verontwaardiging leidt in Afrika

Donald Trump © iStockphoto.com/andykatz

Trump zou tijdens een bijeenkomt met senatoren gezegd hebben dat hij geen immigranten wil uit ‘shithole countries’ in Afrika. Afrikaanse regeringen reageerden geschokt op deze uitspraak. Onderzoeker Frank Gerits stelt in de Washington Post dat de Afrikaanse reacties geen willekeurige uitingen zijn van minachting voor de Amerikaanse president.

To comprehend Trump, Africans draw on a shared history of liberation, one in which a war of words against colonial ideas as well as a continuous history of exploitation are key components.
Dr. Frank Gerits

De reacties zijn gebaseerd op een gedeeld begrip van de geschiedenis van dekolonisatie. Gerits: “Colonialism on the continent was fueled by a persistent myth that Africans were incapable of self-government. Postwar African leaders set out to smash that myth by developing public diplomacy programs that strove to reclaim the ideas that had been used to colonize the continent.”

Negatieve beeldvorming over Afrika maakt volgens Gerits deel uit van een gecompliceerde intellectuele geschiedenis, waarvan de oorspong terug te leiden is tot de Republiek Biafra, een de facto onafhankelijke staat in Nigeria in de jaren zestig.  Beelden van oorlog en verhongerende Afrikaanse babies overspoelden de Amerikaanse media. Deze beelden maakten deel  uit van een pr-campagne georganiseerd door mensen uit Biafra met de hulp van het Geneefse pr-bureau Markpress. Voor veel Amerikanen warden deze beelden synonym voor Afrika, en ze leiden ertoe dat de Amerikaanse overheid humanitaire hulp bood aan Biafra.