8 mei 2019

Vul de enquête in

Waar moet de rokersfaciliteit bij Universiteitsbibliotheek Binnenstad komen?

Rookvrij FSC

De Universiteit Utrecht maakt haar terreinen gefaseerd rookvrij om zo een veilige en gezonde werk- en studeeromgeving te bieden. Het terrein van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad is één van de twee pilotlocaties. Het binnenplein en de binnentuin van de bibliotheek worden rookvrij, met een plek waar medewerkers, studenten en bezoekers wel mogen roken.

Doe mee aan de enquête

Het projectteam wil graag uw mening over de locatie van de plek waar gerookt mag worden. Vul daarom uiterlijk vrijdag 17 mei de enquête in. Dit duurt ongeveer 2 minuten. Mede op basis van de reacties wordt bepaald waar de rokersfaciliteit komt.

Mogelijke locaties voor rokersfaciliteit

Er zijn twee opties voor de locatie van de rokersfaciliteit in de binnentuin (zie plattegrond):

  1. Optie A (huidige locatie)
  2. Optie B

 

Plattegrond Universiteitsbibliotheek Binnenstad rookvrij

De mogelijke locaties bevinden zich uit de buurt van in- en uitgangen én ramen die open kunnen. In beide gevallen wordt de rookvoorziening aantrekkelijker ingericht dan nu het geval is.

Wanneer wordt het terrein rookvrij?

In de zomer vinden onderhoudswerkzaamheden plaats en wordt ook de rookfaciliteit ingericht. Vanaf maandag 2 september 2019 zijn de binnentuin en het binnenplein rookvrij en mag u alleen roken in de rookvoorziening in de binnentuin. Op de Drift rookt u op minimaal zeven meter van de ingang tot de bibliotheek en van ramen die open kunnen.

Wetgeving over rookvrije schoolterreinen

Al langer is bekend dat basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen verplicht zijn hun terrein voor 1 augustus 2020 100% rookvrij te maken. Sinds half maart 2019 is duidelijk dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Algemene Maatregel van Bestuur voorbereidt waarin staat dat deze verplichting ook geldt voor hogescholen en universiteiten.

Het is nog niet duidelijk hoe een rookverbod exact wettelijk ingevuld wordt. Uiteraard houdt de Universiteit Utrecht in de gaten wat wettelijk mag en moet. Qua inrichting van de rookfaciliteiten op de pilotlocaties houdt de universiteit er rekening mee dat deze wellicht tijdelijk zijn. Daarom wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het rookvrij maken van de UU-terreinen? Kijk op intranet of stuur een e-mail naar rookvrij@uu.nl.