10 oktober 2019

Een unieke crowdsourced definitie van wereldwijde armoede

Waar ligt voor jou de armoedegrens?

Bij het bepalen van een wereldwijde armoedegrens is er spanning tussen verschillende concurrerende methoden. De sterk bekritiseerde dollar-per-dag methode van de Wereldbank  is veruit de bekendste. Met het oog op de International Day for the Eradication of Poverty op 17 oktober brengt Michail Moatsos MSc, onderzoeker in economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, een alternatief dat verder gaat dan de "one size fits all" dollar-per-dag methode. Om deze methode beter te laten werken, heeft hij de hulp van ‘the crowd’ nodig om armoede in de wereld te definiëren.

Global Poverty Reduction since 1990

Crowdsourced definitie van armoede

De app GlobalPoverty.World,  ontwikkelt door Moatsos, biedt een interactief platform voor  gebruikers om hun eigen basisbehoeften te definiëren. “Met de app beslissen gebruikers wereldwijd de armoedegrens, met behulp van een vereenvoudigde versie van de methode die algemeen bekend staat als de ‘cost of basic needs’ methode.” Deze methoden van basisbehoeften gaat ervan uit dat de armoedegrens gelijk is aan de kosten voor basisvoedsel, onderdak en brandstof naast enkele andere items.

GlobalPoverty.World geeft gebruikers de vrijheid om armoede naar eigen goeddunken te definiëren en hun keuzes te vergelijken met de huidige internationale standaard. Alle deelnemers dragen bij aan een unieke definitie van armoede in de wereld door middel van crowdsourcing.
Profile picture Michail Moatsos

Waar ligt voor jou de armoedegrens?

"We vragen het publiek om hun eigen definitie van armoede en gebruiken het verzamelde materiaal om verdere globale armoedeperspectieven te analyseren". GlobalPoverty.World voldoet aan de aanbeveling van de alom gerespecteerde Commission on Global Poverty van de Wereldbank, die sterk de voorkeur geeft aan de ‘cost of basic needs’ methode als een complementaire benadering die moet worden gebruikt bij het monitoren van niveaus en trends in  wereldwijde armoede. “Interessant is dat de kenmerken van wereldwijde armoede ingrijpend veranderen wanneer de ‘cost of basic needs ‘methode wordt gebruikt in plaats van de dollar-per-dag methode. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het toezicht op de naleving van de United Nations Sustainable Development Goal 1 met betrekking tot de uitroeiing van de armoede in de wereld” aldus Moatsos.

 Michail Moatsos MSc

Michail Moatsos

Michail Moatsos werkt als promovendus aan het onderzoeksproject Global Poverty and Income Inequality: Present and Past since 1820 onder supervisie van prof. dr. Jan Luiten van Zanden.  De app is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Public Engagement Seed Fund van de Universiteit Utrecht.