Waar bevinden zich de meest vruchtbare centra voor duurzaamheidsstartups?

Van alle bekende centra voor ondernemerschap kent Boston het grootste aandeel duurzaamheidsstartups. Houston en Seattle staan op plaats 2 en 3. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Utrecht, onder leiding van universitair hoofddocent innovatiewetenschappen Frank van Rijnsoever. ’s Werelds bekendste startuplocatie Silicon Valley eindigt op de 11e  plaats, Amsterdam moet het stellen met een 20e plek.

“Duurzaamheidsstartups zijn nieuwe bedrijven die werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen, en zijn goed in het bedenken van revolutionaire oplossingen. Weten waar duurzaamheidsstartups floreren helpt beleidsmakers om te achterhalen welke randvoorwaarden er nodig zijn om de oprichting en ontwikkeling van deze startups te stimuleren”, stelt Van Rijnsoever. Zijn onderzoeksgroep analyseerde de websites van bijna 20 000 startups in de 28 grootste ondernemerslandschappen volgens het Startup Genome project. De studie van Van Rijnsoever en collega’s analyseerde het aandeel duurzaamheidsstartups gevestigd op deze populaire locaties. In Boston is ongeveer 14% van alle startups duurzaam, in Silicon Valley nog geen 10%.

Aandeel vrouwelijke ondernemers blijkt bepalend

Na het vaststellen van deze locaties gingen de onderzoekers verder. Welke eigenschappen zorgen ervoor dat duurzaamheidsstartups nou juist hier floreren? Van Rijnsoever legt uit: “Naast dat een sterke economie bijdraagt, blijkt dat een hoog aandeel vrouwelijke ondernemers zeer bepalend is. Dit komt omdat vrouwelijke ondernemers over het algemeen meer begaan zijn met de maatschappelijke impact van hun bedrijf.” Daarnaast blijkt een hoog aandeel van niet-religieuzen in de bevolking ook samen te hangen met meer duurzaamheidsstartups in dat gebied. Van Rijnsoever: “Deze bevinding heeft nader onderzoek nodig. Het is mogelijk dat locaties met een hoger opgeleide bevolking minder religieus zijn, of dat duurzaamheidsstartups een deel van de weldoenersrol van religieuze organisaties over nemen.”

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Een duurzame startup werd door de onderzoekers gedefinieerd als een startup die bijdraagt aan minimaal één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Van Rijnsoever: “Je ziet dat de meeste duurzaamheidsstartups bijdragen aan het doel Goede Gezondheid en Welzijn, en Kwaliteitsonderwijs. Het aantal startups dat zich bezig houdt met het milieu is weer vrij laag.” Om de bijdrage aan de ontwikkelingsdoelen te bepalen bouwden de onderzoekers een algoritme dat de websites van de duizenden startups analyseerde door middel van een techniek dat topic modelling wordt genoemd. Het algoritme pikte de websites er tussenuit die onder andere de woorden ‘social entrepreneurship’, ‘ecological sustainability entrepreneurship’ en ‘responsible entrepreneurship’ bevatten.

Vervolgonderzoek

Deze studie is een eerste stap naar meer onderzoek naar centra voor duurzaamheidsstartups. De onderzoekers willen op basis van dezelfde techniek het aandeel duurzaamheidsstartups in 260 Europese regio’s analyseren en verklaren. Dit helpt beleidsmakers om de oprichting en ontwikkeling van duurzaamheidsstartups te bevorderen in bepaalde gebieden. Van Rijnsoever: “Het grote voordeel van Europese regio’s is dat er veel meer data beschikbaar is. Op basis daarvan kunnen we meer aanbevelingen doen. Maar met de kennis van nu zou het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap al stap in de goede richting zijn.”

De studie is uitgevoerd als onderdeel van het promotieonderzoek van dr. Sarah Tiba. Frank van Rijnsoever is universitair hoofddocent innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht.