20 mei 2010

Vrouwenstudies-netwerk ATHENA wint prestigieuze ‘European Award for Lifelong Learning’

De Europese Commissie heeft ATHENA, het Advanced Thematic Network in European Women's Studies waarvan de Universiteit Utrecht coördinator is, de prestigieuze European Award for Lifelong Learning toegekend. Sinds 1997 wordt ATHENA ondersteund door de Europese Commissie. De European Awards werden uitgereikt tijdens de Lifelong Learning Programma Conferentie in Barcelona op 19 mei 2010. Namens ATHENA waren de voormalige coördinator, prof. Rosi Braidotti, en de huidige coördinator, prof. Berteke Waaldijk aanwezig. Zij namen vol trots de Erasmus Award in ontvangst.

Succesverhaal

De European Awards for Lifelong Learning belonen innovatieve projecten en activiteiten uit het Europese Lifelong Learning Programme voor hun rol in de modernisering van onderwijsmethoden in Europa. ATHENA werd genomineerd binnen het Erasmus programma, het deel van het Lifelong Learning Programme dat betrekking heeft op hoger onderwijs. Als onderdeel van de prijs is ATHENA als 'best practice' opgenomen in de jaarlijkse brochure van de Europese Commissie over succesverhalen in het Erasmus-programma. De brochure van 2010 is getiteld 'Success Stories in Social Inclusion'.

Erasmus Award

Elk jaar worden binnen het Lifelong Learning Programme van de Europese Commissie vijf projecten genomineerd voor de Erasmus Award. Het Lifelong Learning Programme financiert innovatieve onderwijsprojecten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (Comenius), het hoger onderwijs (Erasmus), het beroepsonderwijs (Leonardo) en het volwassenenonderwijs (Gruntvig). Ook in de andere onderdelen van het Lifelong Learning Programme werden prijzen toegekend tijdens de conferentie in Barcelona.

ATHENA

Het Advanced Thematic Network in European Women’s Studies verenigt 112 partners in heel Europa op het interdisciplinaire gebied van vrouwen- en genderstudies. Onderzoekers, docenten, publieke instellingen en maatschappelijke partners werken samen binnen ATHENA. Dankzij dit netwerk, dat in 1997 is begonnen, heeft het relatief nieuwe vakgebied van de vrouwenstudies een stevige voet aan de grond gekregen met een duidelijke Europese dimensie. Het heeft er eveneens aan bijgedragen dat het Graduate Gender Programma (GGeP) van de Universiteit Utrecht door haar bekendheid als coördinator van ATHENA, een grote instroom kreeg van buitenlandse studenten.

Binnen ATHENA worden onder andere onderwijsmaterialen en programma's ontwikkeld, en er wordt uitvoerig onderzoek verricht naar didactische en educatieve aspecten van het interdisciplinaire gebied van de vrouwenstudies. ATHENA heeft het initiatief genomen voor de oprichting (in 2009) van de stichting ATGENDER, de eerste Europese beroepsvereniging voor gender studies.

ATHENA wordt gecoördineerd door prof. Berteke Waaldijk (Academic Coordinator) en het EU Liaison Office van de faculteit Geesteswetenschappen, Utrecht Universiteit.