Vroege detectie burn-out risico bij zorgmedewerker

Maria Peeters, verbonden aan Future of Work onderzoek aan de Universiteit Utrecht, heeft met collega's financiering gekregen voor een AI-gerelateerd onderzoek naar burn-out. De financiering komt van de kennisalliantie EWUU, hierin werkt de UU samen met de TU/e, WUR en het UMCU aan de uitdagingen van deze tijd. Één van deze uitdagingen is gezondheid. 

Vroege detectie burn-out risico bij zorgmedewerker

Integratie van psychologische en fysiologische gegevens in een AI-gebaseerd kader

Het project onderzoekt de potentie voor een vroegtijdig waarschuwingssysteem op basis van AI voor burn-out door het analyseren van zowel psychologische als fysiologische gegevens met conventionele en machine-learning technieken. Dit systeem is de opstap naar tijdige strategieën om de ontwikkeling van burn-out te voorkomen en zo bij te dragen aan het creëren en behouden van een gezonde en veerkrachtige beroepsbevolking. Het project maakt gebruik van de complementaire expertise op het gebied van psychologische werk gerelateerde factoren die samenhangen met burn-out (UU), fysiologische persoons gerelateerde factoren die samenhangen met burn-out (TU/e), AI-technieken en de toepassing daarvan in het gezondheidsdomein (WUR), en het ontwikkelen, valideren, evalueren en implementeren van een AI Prediction Algorithm in de medische sector (UMC Utrecht).

Onderzoeksteam: Maria Peeters (UU – Lead), Leander van der Meij (TU/e), Hubert Fonteijn (WUR), Jaap Trappenburg (UMC Utrecht)