Vrij lezen motiveert scholieren in vreemdetalenonderwijs

Freies Lesen im Fremdsprachenunterricht (LEELU) - Vimeo

Veel Europese middelbare scholieren zijn terughoudend in het lezen in een vreemde taal en hebben slechts een zeer elementaire leesvaardigheid. Het ERASMUS+ project Lehrkompetenzentwicklung für Extensives Lesen (LEELU) richtte zich op dit probleem. Het project is recent afgerond en de resultaten zijn positief: leerlingen bij het vak Duits die zeven maanden lang minder instructie kregen en meer tijd met lezen doorbrachten, scoorden niet lager dan andere leerlingen die de reguliere lessen volgden. Dr. Ewout van der Knaap (Duitse Taal en Cultuur): “De lezende leerlingen lijken gemotiveerder voor het vak en docenten willen het vrije lezen in de toekomst voortzetten.”

Leerlingen kiezen zelf

Prof. dr. Ewout van der Knaap. Foto: Ed van Rijswijk
Dr. Ewout van der Knaap

Binnen het project is gewerkt aan de leescompetentie van leerlingen en de begeleidingstechnieken van leraren. Met deze nieuwe methode mochten leerlingen in de vierde klas van het voortgezet onderwijs zelf een boek kiezen en het ook terugleggen als het niet paste bij hun interesse. Zij kregen tweemaal in de week bij de lessen Duits de tijd om literaire boeken van allerlei niveaus en over allerlei thema’s te lezen. Van der Knaap: “Het bleek dat leerlingen wel de neiging hebben te moeilijke boeken te kiezen, zij moeten daarbij worden geholpen. Er zijn leeslijsten beschikbaar, speciaal opgesteld voor dit project.”

Hoger leesniveau

Met als voorbeeld van het Duits als vreemde taal draagt LEELU bij tot een verhoging van het niveau van vreemde talen en het leesniveau van leerlingen met een slechte leesvaardigheid. Daarnaast biedt het een praktisch model die lokale en internationale samenwerking bevordert tussen minder en meer ervaren docenten via digitale netwerken.

Europees project

LEELU werd gefinancierd door de Europese Unie. De methode is getest op negen scholen in Nederland, Italië en Hongarije. Vanuit de Universiteit Utrecht waren Doris Abitzsch en dr. Ewout van der Knaap betrokken bij het project. De onderzoekers zullen over de resultaten publiceren en aansluitende projecten ontwikkelen.