Voorbereiding renovatie van Janskerkhof 13/13a van start

Vooraanzicht van Janskerkhof 13

Het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Utrecht heeft het faserapport van de initiatieffase voor de renovatie van Janskerkhof 13/13a goedgekeurd. Met deze goedkeuring kan de universiteit starten met de voorbereidingen voor een grootschalige renovatie van het rijksmonument, waarin doelmatigheid, duurzaamheid en modernisering centraal staan.

Verbeterde Werkomgeving

De renovatie is gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit, koeling en verwarming, maar ook op het realiseren van een energiezuinige en milieuvriendelijke omgeving. Geavanceerde technieken en materialen zullen worden gebruikt om het gebouw te verduurzamen en tegelijkertijd het historische karakter te behouden.

Er wordt ook gekeken naar de functionaliteit van het gebouw. Het pand zal worden aangepast om activiteitgericht werken te faciliteren, wat inhoudt dat er flexibele werkplekken komen die inspelen op de diverse behoeften van  medewerkers. Dit sluit aan bij de visie van de universiteit om  efficiënte en inspirerende werkomgevingen te creëren.

Samenwerking

Voor de realisatie van dit project werkt de Universiteit Utrecht nauw samen met diverse partijen. De directie Vastgoed & Campus (V&C) coördineert het project en zorgt voor de afstemming met verschillende interne en externe stakeholders. Dit omvat de verhuizing van huidige gebruikers, tijdelijke voorzieningen voor het ILS-lab en de aanbesteding voor de ontwerp- en realisatiefase .

Fasering en planning

De voorbereidingsfase van het project loopt van het tweede kwartaal van 2024 tot en met 2026. Deze fase omvat het opstellen van het programma van eisen, het ontwerptraject en de planning van de verhuizing van de huidige gebruikers. De uitvoeringsfase start volgens de huidige planning in 2027 en zal naar verwachting in 2029 worden afgerond.

De renovatie van rijksmonument Janskerkhof 13/13a is een technische en logistieke uitdaging in de binnenstad van Utrecht. Met de renovatie onderstreept de Universiteit Utrecht de toewijding aan inspirerende en toekomstbestendige campus, gebouwen en faciliteiten.