Voor visiting fellow Sara de Jong is interdisciplinair onderzoek essentieel

Twee mannen zitten op een berg in Afghanistan © iStockphoto.com/Philmcelhinney
Afghanistan © iStockphoto.com/Philmcelhinney

Sara de Jong (University of York) bezoekt tot half maart de Universiteit Utrecht als visiting fellow. Momenteel doet zij onderzoek naar de bescherming en rechten van Afghaanse tolken, die voor verschillende westerse legers tijdens de oorlog in Afghanistan hebben gewerkt. Ze adviseerde hierover onder andere de Tweede Kamer.

Samenwerken over sociale, culturele en academische grenzen

Dr. Sara de Jong. Foto: Alex Holland
Dr. Sara de Jong. Foto: Alex Holland

De Jong is universitair hoofddocent Politicologie aan de University of York. Zij is hier in het kader van Instituties voor Open Samenlevingen (IOS): een van de strategische thema’s van de universiteit, waarin interdisciplinair werken rondom thema’s als vrijheid, rechtvaardigheid en democratie centraal staat.

De Jong moet voor haar werk zelf met verschillende disciplines samenwerken om tot resultaat te komen. “Ik heb met veel verschillende stakeholders te maken, van NGO’s tot journalisten, politici en Afghanen zelf. Daardoor moet ik ook over mijn onderzoek op veel verschillende manieren communiceren, van korte briefings tot een tentoonstelling waar ik samen met een fotograaf aan heb gewerkt.”

Ze put uit haar interdisciplinaire manier van werken tijdens haar bezoek aan Utrecht. “Ik wil tijdens deze weken graag bespreken hoe we als onderzoekers in deze tijd geëngageerd onderzoek kunnen doen. Onderzoek dat misstanden aan de kaak kan stellen, beleid kan beïnvloeden en tot bewustwording van bepaalde thema’s onder het bredere publiek kan leiden.”

Het belang van culturele mediators in conflicten verder onderzocht

Ondertussen werkt Sara de Jong aan een nieuw wetenschappelijk boek over culturele tussenpersonen: mediators die zich tussen verschillende groepen en leefwerelden bewegen in de context van conflict en migratie. “We focussen ons in de gepolariseerde wereld vaak op groepen die tegenover elkaar staan, in plaats op de mensen die in de koloniale en postkoloniale tijd werden en worden ingezet om tussen verschillende groepen te vertalen en te onderhandelen.”

“Deze machtige, maar ook moeilijke rol van tussenpersoon en tolk komt in veel verschillende disciplines (zijdelings) langs, van sociologie tot literatuur, dus ik hoop daar ook deze weken met UU-wetenschappers verder over van gedachten te kunnen wisselen.”

Bekijk hier het interview met Sara de Jong in Buitenhof (NPO1, 29 augustus 2021)

Belangrijk bezoek in het kader van internationale samenwerking

Prof. dr. Bruce Mutsvairo. Foto: Kees Gort
Prof. dr. Bruce Mutsvairo. Foto: Kees Gort

Bruce Mutsvairo is hoogleraar Media- en cultuurwetenschappen en nodigde Sara de Jong uit. Hij is blij met haar komst en ziet veel kansen in verdere samenwerking: “Als je kijkt naar het werk van Sara de Jong, dan zie je dat het zich op het snijvlak van sociale en geesteswetenschappen begeeft.”

“Sara is iemand die academische disciplines overbrugt en dat is van grote meerwaarde voor de universiteit. Haar werk heeft maatschappelijke impact en haar onderzoek is interdisciplinair: ze houdt zich bezig met zowel de beleidswereld, als de geesteswetenschappelijke wereld.”

Sara de Jong sluit daarbij aan. “Al ben ik zelf nu vooral een sociaal wetenschapper, mijn meeste contacten zitten bij het departement Media- en Cultuurwetenschappen. De strategische thema’s van de Universiteit Utrecht, zoals IOS zorgen juist voor samenwerking tussen verschillende academische disciplines. Ik hoop mijn netwerk dan ook verder uit te kunnen breiden, over de grenzen van wetenschappelijke vakgebieden heen.”

Lezingen door Sara de Jong

Sara de Jong geeft een lezing geven tijdens een bijeenkomst van het platform Gender, Diversity and Global Justice op 2 maart. Daarnaast geeft zij op 6 maart een lezing voor Contesting Governance: Invisible Men, The Injured Lives of Afghan Interpreters.

Download het programma van het seminar op 6 maart (EN)