28 mei 2018

2 juni NWO informatiemiddag in Utrecht

Vluchtelingen in de wetenschap

Young connected migrants
Abdullah is een 22 jarige 'young connected migrant', afkomstig uit Yemen. UU-er Koen Leurs doet onderzoek naar internetgebruik van jonge mirgranten en zoekt een vluchteling met academische achtergrond die mee kan werken.

Op 2 juni is er in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht een informatiemiddag over Vluchtelingen in de wetenschap. Dit initiatief van NWO maakt financiering mogelijk van een eenjarige aanstelling voor academici die uit hun vaderland gevlucht zijn en in Nederland hun wetenschappelijke carrière willen voortzetten.

De informatiemiddag is bedoeld voor zowel vluchtelingen met een wetenschappelijke achtergrond als voor projectleiders van een lopend onderzoeksproject. Deelnemers kunnen ook praktische hulp krijgen bij het zoeken naar een passend onderzoeksproject of naar een kandidaat voor hun project.

Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zal aanwezig zijn bij de informatiemiddag.

Vanuit de Universiteit Utrecht is belangstelling getoond door onder ander geesteswetenschapper Koen Leurs. Leurs is op zoek naar een academicus die wil aansluiten bij twee lopende onderzoeken. ‘Young connected migrants’ is het onderzoek waarin hij ervaringen vergelijkt van jonge Somaliërs, Syriërs, Eritreeërs, Amerikanen en Indiërs in Nederland om te achterhalen of internet gebruik leidt tot segregatie of integratie. Dit onderzoek omvat interviews, online en offline observaties en analyseert smartphones als een broekzakarchief met betekenisvolle foto’s. Zie zijn blog. Ook is Leurs samen met Sanne Sprenger projectleider van ‘Mediawijs door Media Maken, een sleutel tot participatie van migrantenjongeren’, waarbij zij met geesteswetenschappers SHemmo Bruinenberg en Ena Omerović onderzoeken hoe mediawijsheid de participatie van jonge nieuwkomers kan vergroten.

De pilot Vluchtelingen in de wetenschap is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Het indienen van een voorstel is mogelijk tot en met 13 september 2018.

Meer informatie over de informatiemiddag op 2 juni en de pilot Vluchtelingen in de wetenschap staat op de website van NWO.