Vlogs tonen scholieren de kracht van het woord

YouTube (still)

Wat is de kracht van het gesproken en geschreven woord? Dr. Martine Veldhuizen (Talen, Literatuur en Communicatie) maakte een serie vlogs over dit onderwerp, die middelbare scholieren tijdens de vakken Nederlands, Maatschappijleer en Geschiedenis op aansprekende wijze laten kennis maken met wetenschappelijk en maatschappelijk relevante vragen, zoals: 'Wat is de geschiedenis van de vrijheid van meningsuiting?', 'Deed schelden pijn in de middeleeuwen?' en 'Zijn vrouwen te vertrouwen?'.

Dr. Martine Veldhuizen. Foto: Ed van Rijswijk
Dr. Martine Veldhuizen

Een nieuwe generatie

In het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde licht Veldhuizen haar project verder toe. "Uit onderzoek van cognitiewetenschappers naar audiovisuele leerbronnen blijkt dat de combinatie gesproken en geschreven tekst en beeld een hoger leerrendement kan opleveren dan bijvoorbeeld alleen tekst," vertelt ze. Kennisvideo's of vlogs zijn dus een interessante optie, maar moeten zorgvuldig worden ontworpen: zo is het bijvoorbeeld belangrijk om vanuit een vraag te werken. Veldhuizen is ervan overtuigd dat, met de juiste insteek, vlogs een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de leerervaringen van deze generatie.

YouTube (still)

Overtuigingsstrategieën

De vlogs zijn ontwikkeld in samenwerking met onder andere film- en programmamaker Olaf Koelewijn, Nederlandse musea en studenten van de Universiteit Utrecht. Zo vertellen in de vierde aflevering vier honoursstudenten over hun onderzoek naar de overtuigingsstrategieën die goede doelen gebruiken om mensen geld te laten doneren. "We hebben ontdekt dat het erg uitmaakt hoe je iets zegt, dus waar je nadruk op legt" vertelt student Mees Roelofs. "Dat kan positief of negatief: dat heet framing." Negatieve framing benadrukt de ernst van het probleem, positieve framing juist de oplossing. De studenten ontwikkelden zelf een fundraiser waarbij ze deze strategieën toepasten.

Spin-off

Eind januari startte een spin-off van het vlogproject, waarbij vmbo-scholieren samen met onderzoekers van de Utrecht Young Academy vlogs samenstelden over onderwerpen als klimaatverandering, identiteit en de kracht van taal. Uitgangspunt was het vinden van onderzoeksvragen die interessant zijn voor jongeren, zoals 'Is er leven mogelijk op een andere planeet?'. Op 4 maart wordt het project afgesloten met een presentatie van de vlogs in de aula van het Academiegebouw.

De vlogs zijn te bekijken op het YouTubekanaal van de Universiteit Utrecht.

Meer informatie
Bekijk alle vlogs hier