Vliegenthart Scriptieprijs 2021 voor afstudeeronderzoek Oxana Garritsen

Angelina Kancheva kreeg een eervolle vermelding

Tijdens een telefonische uitreiking op 29 april ontving Oxana Garritsen (MSc, 2021) de Vliegenthart Scriptieprijs voor haar masterscriptie ‘A systematic meta-analysis approach to identify novel microRNA-132 targets at the interface between adult hippocampal neurogenesis and Alzheimer’s disease’. Haar scriptie, die volgens de jury “uitblinkt in de voorbeeldige balans tussen theorie en praktijk”, werd gekozen uit twaalf inzendingen. De Vliegenthart Scriptieprijs wordt elk jaar uitgereikt door het Utrechts Universiteitsfonds. De prijs bestaat uit een bedrag van €2.000, dat de winnaar vrij mag besteden. Daarnaast kreeg Angelina Kancheva een eervolle vermelding en €500 voor haar scriptie over microhersenbloedingen en het risico op dementie.

Oxana Garritsen
Oxana Garritsen

In haar scriptie zoekt Oxana naar een vermoedelijke behandelingsoplossing voor de ziekte van Alzheimer, een verwoestende aandoening die een groot aantal mensen treft en waarvoor tot nu toe geen medische oplossing beschikbaar is. De wetenschappelijke en maatschappelijke impact van dit onderzoek is groot. De jury: “De auteur heeft enorm veel werk verzet, we zijn onder de indruk van het feit dat het in slechts een paar maanden is voltooid. De scriptie bevat een enorme hoeveelheid informatie en data. Het is erg goed geschreven en prettig om te lezen. De beperkingen van het onderzoek worden goed onderkend.”

De scriptie weerspiegelt niet alleen het harde werk, maar ook een groot wetenschappelijk potentieel en enthousiasme.

De jury

Eervolle vermelding

De jury kende een eervolle vermelding van 500 euro toe aan Angelina Kancheva. Zij schreef haar scriptie over cerebrale microbloedingen (CMB's). De scriptiesnijdt het slechte begrip van niet alleen klinische risicofactoren, maar ook de ruimtelijke verdeling van de CMB's in de hersenen aan.

“Een zeer interessante scriptie met een groot potentieel voor klinische toepassing.”, aldus de jury, “Aangezien CMB's momenteel een incidentele bevinding zijn, zou dit werk een grote impact kunnen hebben op het gebied van beeldvorming en mogelijk patiënten behandelen voordat deze CMB's evolueren naar een beroerte en dementie.”

Angelina Kancheva
Angelina Kancheva

Uitreiking

Juryvoorzitter prof. dr. Hans Vliegenthart belde Oxana en Angelina persoonlijk op met het goede nieuws. Daarna ging een van de collega's van het Utrechts Universiteitsfonds bij de winnaars thuis langs met bloemen en een cheque. Hij trof blije gezichten.

Vliegenthart Scriptieprijs

De Vliegenthart Scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Utrechts Universiteitsfonds en heeft als doel het stimuleren van excellentie onder afstuderende studenten. Oxana en Angelina werden dit jaar telefonisch verrast door de jury, die haar toespraken met een prachtig laudatio. De prijs werd ingesteld in 2004, ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Hans Vliegenthart als voorzitter van het Utrechts Universiteitsfonds. De prijs wordt bij toerbeurt uitgereikt aan masterscripties in de disciplines Geesteswetenschappen, Life Sciences, Natural Sciences en Gammawetenschappen.

Jury

De ingezonden scripties worden beoordeeld door een jury, die wisselend van samenstelling is, maar onder vast voorzitterschap staat van prof. dr. J.F.G. Vliegenthart (emeritus hoogleraar Scheikunde). De jury van deze editie – in de discipline Life Sciences: Dr. Ir. Martijn Froeling (UMC Utrecht), Dr. Sarah Galac (Diergeneeskunde), Dr. Bart Spee (Diergeneeskunde) en Dr. Franck Meijboom (Diergeneeskunde en Ethiek Instituut).