24 juni 2011

Visitatiecommissie: “Descartes Centre kan uitgroeien tot wereldwijd topinstituut”

Het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie van de Universiteit Utrecht is nationaal en internationaal uniek. Nergens anders staat het complete scala aan universitaire disciplines centraal binnen onderzoek én onderwijs. Dat stelt een externe beoordelingscommissie in haar onlangs afgeronde visitatierapport over het Descartes Centre. Volgens de commissie heeft het Centre de potentie om zowel nationaal als internationaal uit te groeien tot een topinstituut.

De commissie prijst de bijdrage die het Descartes Centre met zijn interdisciplinaire benadering in onderwijs en onderzoek levert aan de “intellectuele en culturele cohesie binnen de universiteit als geheel”. Ook landelijk speelt het Centre een belangrijke rol in de uitwisseling en samenwerking tussen wetenschapshistorici en -filosofen van allerlei slag, aldus het rapport. Bovendien is er waardering voor de succesvolle inspanningen van het Centre om met een relatief klein startbedrag een 20 maal zo hoog bedrag voor onderzoek te verwerven via externe financiers.

Aanbevelingen

Om de cruciale, verbindende rol van het Descartes Centre verder te versterken is een lange-termijnaanpak nodig, zo stelt de visitatiecommissie. Zij adviseert het Centre daarom te zorgen voor stabiliteit in de financiering en voor een verdere versteviging van de basis in de verschillende faculteiten. Ook raadt de commissie aan om het onderzoeksprofiel duidelijk uit te dragen en de onderwijsactiviteiten verder uit te breiden, zodat studenten al aan het begin van hun studie kunnen kennismaken met verschillende vakgebieden vanuit een historisch en filosofisch perspectief.

Samenstelling visitatiecommissie

De commissie bestond uit prof. Bas van Fraassen (San Francisco State University, Princeton University), prof. Johan Heilbron (Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne, Parijs; Erasmus Universiteit Rotterdam), prof. Jürgen Renn(directeur Max Planck Institute for the History of Science, Berlijn; Humboldt-Universität, Berlijn; Freie Universität, Berlijn; Boston University), prof. Martin Rudwick (University of California San Diego, Cambridge University) en prof. Harold Cook (Brown University).

Beoordelingsproces

Om tot een oordeel te komen heeft de commissie zich verdiept in gedetailleerde rapportages van het Descartes Centre zelf, en hebben de leden een bezoek aan Utrecht gebracht en uitvoerig met betrokken studenten, medewerkers en bestuurders gesproken. Bij de beoordeling is speciale aandacht besteed aan de onderwijsactiviteiten van het Descartes Centre, de maatschappelijke betrokkenheid en de relatie met de faculteiten van de Universiteit Utrecht.

Bekijk het complete visitatierapport (pdf)