29 januari 2018

Vijf workshops vanuit FI op NIBI-onderwijs conferentie

Ook dit jaar was de NIBI-conferentie een groot succes en zat de inschrijving binnen een dag weer vol met 650 biologiedocenten uit het hele land. Het thema was ‘Biologie voor de Toekomst’. Daar konden we als Freudenthal Instituut een mooie bijdrage aan leveren. Naast het feit dat Christine Knippels in de programmacommissie zit, zijn er rond de ontwikkelde lesmodules over synthetische biologie door studenten en collega’s drie workshops verzorgd:

-  Eline Visser en Albert Floor hebben het virtuele lab rond synthetische biologie gedemonstreerd. Albert heeft dit lab ontwikkeld in zijn CE-stage en Eline heeft het virtuele lab getoetst in haar klassen tijdens haar research project.

-  Michiel van Harskamp, Lukas Tinbergen en Alice Veldkamp hebben rond de synthetische biologie lesmodules ‘Naar een kritisch perspectief’ en ‘Wat is het en wat kun je er mee?’ twee workshops verzorgd. Wat is synthetische biologie en vinden we dat alles mag dat kan? En hoe implementeer je dit betekenisvol in je biologielessen?

Daarnaast hebben we twee workshops verzorgd die handvatten bieden voor het behandelen van maatschappelijke en ethische kwesties in de klas. Micha Ummels en collega’s rond de casus van fipronil in kippeneieren. En in samenwerking met Leiden - Michiel Dam - heeft Christine Knippels bijgedragen aan een workshop onderzoekend leren rond ethische kwesties (geënt op het PARRISE project). Zie voor meer informatie over de workshops de programmakrant.