16 juli 2018

Vijf Veni-subsidies voor Utrechtse bètawetenschappers

Vijf veelbelovende onderzoekers van de faculteit Bètawetenschappen hebben van NWO een Veni-subsidie toegekend gekregen. De jonge wetenschappers krijgen ieder maximaal 250.000 euro, waarmee ze de komende drie jaar hun onderzoeksplan kunnen realiseren. Met deze toekenningen stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.

Veni-onderzoekers zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd en zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Hoewel de Veni-onderzoekers aan het begin van hun carrière staan, hebben ze aangetoond dat zij een groot talent hebben voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. De toekenning biedt de onderzoekers een belangrijke stap in hun wetenschappelijke carrière. Zij gebruiken de Veni-toekenning hoofdzakelijk als salaris tijdens de onderzoeksperiode van drie jaar en schaffen specifieke apparatuur aan als dat nodig is.

Dit jaar zijn er in totaal 22 Veni-subsidies toegekend aan Utrechtse onderzoekers.

De Veni-laureaten van de Faculteit Bètawetenschappen:

Lie algebra's en periodieke ruimten in homotopietheorie
Dr. G.S.K.S. (Gijs) Heuts (m), UU - Wiskunde
Homotopietheorie gaat over vervormingen tussen meetkundige objecten, “ruimten” genoemd. Zo’n ruimte kan worden gesplitst in delen horende bij verschillende frequenties, zoals een prisma een lichtstraal breekt in kleuren. Dit onderzoek gebruikt nieuwe algebraïsche modellen om deze monochromatische delen te begrijpen en ze vervolgens weer samen te voegen.

Begrijpen van algoritmische prestatiehiaten
Dr. T. (Tillmann) Miltzow (m), UU - Informatica
Veel algoritmische problemen, zoals het handelsreizigersprobleem, kunnen in de praktijk optimaal worden opgelost. Andere computationele problemen, zoals Motion Planning of Sensor Networks, kunnen zelfs voor kleine voorbeelden niet exact worden opgelost. We zullen deze prestatiekloof verklaren.

De topologie van haak-genererende verdelingen
Dr. Á. (Álvaro) del Pino (m), UU - Wiskunde
Veel natuurkundige systemen kunnen worden beschreven door een bewegend deeltje onderhevig aan bepaalde restricties. Wiskundig gezien worden deze restricties beschreven door een verdeling in de raakbundel van een variëteit. Het doel van dit project is om deze verdelingen te classificeren en hun globale eigenschappen te bestuderen met behulp van technieken uit de differentiaalmeetkunde en de differentiaaltopologie.

Beperkingen van quantumgravitatie op het zichtbare universum
Dr. I. (Irene) Valenzuela (v), UU - Natuurkunde
Elk model dat ons universum beschrijft moet aan bepaalde beperkingen voldoen, om consistent te kunnen zijn met een beschrijving van gravitatie met quantumtheorie. Het doel van dit project is om deze beperkingen te bewijzen in snaartheorie, en de gevolgen ervan voor de natuurkundige effecten die we observeren in deeltjesversnellers en kosmologie.

Het vinden van oplossingen voor diophantische vergelijkingen met behulp van moderne getaltheorie
Dr. S. (Shuntaro) Yamagishi (m), UU - Wiskunde
Priemgetallen en de theorie van Diophantische vergelijkingen zijn onderwerpen die van belang zijn voor wiskundigen sinds de oude Grieken. De onderzoeker zal de getaltheorie gebruiken om deze onderwerpen te bestuderen met betrekking tot het vinden van oplossingen voor bepaalde vergelijkingen.