28 juli 2014

Vijf Veni-subsidies voor jonge Utrechtse bètawetenschappers

Vijf veelbelovende onderzoekers van de faculteit Bètawetenschappen hebben van NWO een Veni-subsidie toegekend gekregen. De jonge wetenschappers krijgen ieder maximaal 250.000 euro, waarmee ze de komende drie jaar hun onderzoeksplan kunnen realiseren. Met deze toekenningen stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.

Veni-onderzoekers zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd en zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Hoewel de Veni-onderzoekers aan het begin van hun carrière staan, hebben ze aangetoond dat zij een groot talent hebben voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. De toekenning biedt de onderzoekers een belangrijke stap in hun wetenschappelijke carrière. Zij gebruiken de Veni-toekenning hoofdzakelijk als salaris tijdens de onderzoeksperiode van drie jaar en schaffen specifieke apparatuur aan als dat nodig is.

In totaal dienden 1086 onderzoekers in Nederland een aanvraag in, waarvan NWO er 152 heeft toegekend. Aan de Universiteit Utrecht ontvangen 21 onderzoekers een Veni-subsidie.

De Veni-winnaars van de faculteit Bètawetenschappen:

Elucidating the immune signaling regulatory network in Arabidopsis thaliana with digital genomic footprinting

Richard Hickman, Plant-Microbe Interactions, Biologie

Plants are exposed to a variety of different pests and pathogens. To formulate an effective immune response, plants must decide which defences are appropriate to ensure survival. This research will investigate the molecular decision making process that underlies plant immunity.

Soft Pharma: functionele zachte materie voor het regelen van polymorfisme

Burak Eral, Scheikunde

Onvoldoende begrip van polymorfisme is momenteel een knelpunt dat duurzame groei van de farmaceutische industrie belemmert. Dit verhoogt de kosten van essentiële geneesmiddelen. De onderzoekers gaan nieuwe (‘zachte’) materialen ontwikkelen om dit probleem op te lossen en farmaceutica meer effectief en betaalbaar te maken.

Improved modelling of the current and future polar snow cover

Jan Lenaerts, Institute for Marine and Atmospheric research Utrecht (IMAU)

Het opwarmende klimaat veroorzaakt snelle veranderingen in de polaire gebieden op aarde, met name in de processen in polaire sneeuw. In dit project simuleer ik met een mondiaal klimaatmodel deze huidige en toekomstige veranderingen en de gevolgen daarvan voor het klimaat van de rest van onze planeet.

Inhibiting the highly diverse receptor binding pocket of Influenza A Virus using its conserved ligand

Robert de Vries, Farmaceutische wetenschappen 

Universele remmers voor griep - humane en animale griep virussen - binden een en dezelfde soort receptor op verschillende manieren. Hoe anders zij dat ook doen, een deel is geconserveerd. Dat geconserveerde deel gaan we zo nabootsen en modificeren dat we het virus kunnen remmen.

3D models of protein-RNA complexes

Li Xue, Scheikunde

Protein-RNA interactions are key to cellular function and involved in various human diseases when disrupted. Gaining structural knowledge about the involved complexes is essential for drug design, but remains challenging both experimentally and computationally. Using artificial intelligence, I will tackle this problem and build 3D models of protein-RNA complexes.