2 mei 2017

Viering jubileum master Interculturele Communicatie groot succes

Illustratie emdé
Illustratie emdé

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 april vond de tweedaagse conferentie plaats ter gelegenheid van het 12.5 jarig bestaan van de master Interculturele Communicatie. In die periode zijn 380 studenten afgestudeerd. Samen met alumni, (oud)docenten, medewerkers en huidige studenten en belangstellenden is dit jubileum, dat medegeorganiseerd werd door het Centre for the Humanities, uitbundig gevierd. Het was een groot succes.

De vrijdag was gericht op interdisciplinair onderzoek op het gebied van Interculturele Communicatie, met lezingen in de ochtend over de rol en het belang van interculturele communicatie bij hulp aan vluchtelingen en bij defensie. In de middag presenteerden taalkundigen, letterkundigen, cultuur- en communicatiewetenschappers hun onderzoek aan elkaar. Lees meer.

Zaterdag was een dag voor de alumni van de master Interculturele Communicatie. Na de officiële opening door prof. Ted Sanders hield burgemeester van Utrecht Jan van Zanen een toespraak. Het jubileum heeft bijgedragen aan het verstevigen van de banden tussen alumni en de opleiding, maar ook de band tussen verschillende generaties alumni. Het belang van het leren omgaan met talige en culturele diversiteit bindt ons allen. Bekijk de foto's.

Celebrating the richness of Intercultural Communication. Friday 21 April & Saturdaty 22 April 2017