19 juli 2019

Vierhonderd nieuwe studentenwoningen op het Utrecht Science Park

Huisvester Camelot Europe gaat samen met Jan Snel zo’n 400 tijdelijke studentenwoningen realiseren op het Utrecht Science Park. De woningen blijven 15 jaar staan. De verwachte oplevering is begin 2020.

Luchtfoto van het Utrecht Science Park

De universiteit is geen huisvester, maar zet alles op alles om te helpen om het woningtekort onder studenten op te lossen. Vooral voor internationale studenten, die nog geen netwerk hebben of thuis om op terug te vallen, is de huisvestingssituatie in Utrecht heel lastig. Op het Utrecht Science Park was nog één kavel beschikbaar met de bestemming ‘wonen’. De Universiteit Utrecht heeft die kavel naast het Androclusgebouw door middel van een openbare selectie beschikbaar gesteld voor de bouw van tijdelijke studentenhuisvesting.

Een van de criteria was dat de woningen snel opgeleverd zouden kunnen worden. Ook werd bij de selectie gekeken naar de kwaliteit van de woningen. Camelot Europe en Jan Snel hebben de tender gewonnen. Er komen 400 tijdelijke, gemeubileerde woningen. Over de exacte verdeling Nederlandse en Internationale studenten en wijze van inschrijving worden nog nadere afspraken gemaakt. Over het project wordt in september een informatieavond georganiseerd.

Meer permanente woningen op het USP

De Universiteit Utrecht ambieert om in de komende 15 jaar de woonfunctie op USP van nu 2.500 uit te breiden naar 5.000 bewoners. Een op handen zijnde convenant die voortkomt uit het Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting, moet de samenwerking tussen gemeente, onderwijsinstellingen en huisvesters versterken. De SSH is voornemens een vijfde studentencomplex in het USP te gaan realiseren.

Piek

Met de naderende start van het academische jaar bereidt de UU zich voor op de jaarlijkse grote piek in de vraag naar kamers. Extra aandacht gaat hierbij uit naar internationale studenten. “Internationale studenten hebben vaak geen thuisbasis in Nederland,” zegt Lenn Lamkin, beleidsmedewerker bij het team Student Life and Mobility. “Ze hebben hierdoor geen netwerk waar ze op kunnen terugvallen in hun zoektocht naar een kamer en vinden het lastig zoeken”.

Studentenaantallen

Het totaal aantal studenten van de Universiteit Utrecht blijft redelijk stabiel. Wel ontvangt de UU meer internationale aanmeldingen voor een studietijd in Utrecht. Op dit moment is het percentage internationale studenten bij de Universiteit Utrecht ongeveer 9 procent. Landelijk is de internationale studentpopulatie 17,5 procent. Het merendeel van deze aanmeldingen komt van binnen Europa.

Gereserveerde kamers

De universiteit vindt het belangrijk dat naast de Nederlandse studenten ook de internationale studenten zich snel thuis voelen en een goede plek vinden om te wonen. Elk jaar reserveert de universiteit bij verschillende huisvesters kamers die al voorzien zijn van basismeubilair. Dit jaar zijn dit er 900 voor bachelor-, master- en uitwisselingsstudenten; zo’n 150 kamers meer dan vorig jaar. “Maar we kunnen voorlopig nog geen huisvestingsgarantie bieden voor buitenlandse studenten. Het uitbreiden van het aantal gereserveerde kamers is een lastige taak. Universiteiten zijn hiervoor afhankelijk van de bouwplannen van huisvesters en ontwikkelaars,” legt Lamkin uit. “En we willen natuurlijk ook rekening houden met de Nederlandse kamerzoeker.”

Voorlichting

Dat er niet voor alle internationale studenten een kamer klaarstaat, is ondanks alle inspanningen een gegeven en daar is de universiteit al voor de aanmelding heel duidelijk over. “Via de website, met filmpjes en een online ‘webinar’ informeren we nieuwe studenten over de krapte op de woningmarkt,” zegt Lamkin. Dat hospiteren vaak een proces is van lange adem, en vijf reacties op Kamernet je niet heel ver zullen brengen is voor een Nederlandse studenten bekend, maar voor internationals is dit nieuw. De universiteit besteedt daarom heel veel aandacht aan voorlichting en zet in de zomermaanden extra personeel in. “In de piekperiode, de eerste maand van het collegejaar, reserveren we ook tijdelijke kamers, door afspraken te maken met hoteliers zoals Stayokay.”

Particuliere markt

Veruit de meeste studentenkamers komen beschikbaar op de particuliere kamermarkt via platforms zoals Kamernet en social media. Maar internationale studenten komen hier nog moeilijk tussen. “Vaak denken adverteerders dat internationals hier maar één semester zijn, maar verreweg de meesten komen voor een hele opleiding. De universiteit wil Nederlandse studenten graag motiveren ook eens een international uit te nodigen voor een hospiteeravond of te overwegen voor tijdelijke onderhuur van hun kamer. Nieuwe initiatieven zoals Hospi Housing juicht de UU toe. Via dit platform kunnen mensen met een koop- of huurwoning zich aanmelden als hospita of gastgezin en een kamer verhuren aan een internationale student. De verhuurder wordt daarin door het platform ondersteund over de regelgeving bij onderhuur en de (belasting)voordelen daarvan, en natuurlijk bij het vinden van een goeie match. “Een goed initiatief,” vindt Lamkin. “Voor een hospita of gastgezin is dit een leuke bijverdienste, en voor een internationale student een kans om in een huiselijke omgeving te wonen en zich zo sneller thuis te voelen.”