15 mei 2018

Vier Utrechtse topwetenschappers aan tafel bij OESO over gender en de toekomst van werk

demonstranten voor gelijke rechten
Demonstranten bij een mars voor vrouwenrechten.

Linda Senden, Belle Derks, Rosemarie Buikema en Maarten Goos gaan hun deskundigheid delen in zogenaamde “engagement groups” van de wereldwijde Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Jaarlijks komen de 35 landen van de OESO samen in Parijs om economische vraagstukken en ontwikkelingen te bespreken. Om die vraagstukken concreter aan te pakken, worden nu ook “engagement groups” gevormd van zakenlieden, academici en beleidsmakers die vaker bij elkaar zullen komen en ook digitaal samenwerken. OESO-landen kunnen ook direct bij deze groepen aankloppen met vragen. In twee van de nieuwe werkgroepen krijgen Utrechtse topwetenschappers een belangrijke plek.

Vraagstukken als robotisering en sociale ongelijkheid

De hoogleraren Linda Senden (Rechtsgeleerdheid), Belle Derks (Sociale Wetenschappen) en Rosemarie Buikema (Geesteswetenschappen) nemen roulerend deel aan de nog op te richten groep “Girls in STEM”, meisjes in Science, Technology, Engineering, Maths. Deze groep buigt zich over de studie- en beroepskeuzes van vrouwen en over kwesties rond sociale ongelijkheid en gender. Maarten Goos (Economie) neemt deel aan de groep “Future of Work” die zich buigt over vraagstukken als robotisering, big data, vergrijzing, nieuwe vaardigheden, arbeidsrechtelijke bescherming en de arbeidsmarkt. In deze groep zitten ook mensen van Randstad, de Bertelsmann Stiftung en wetenschappers van de London School of Economics. Maarten Goos is naar eigen zeggen “vereerd om samen met collega’s een bijdrage te leveren aan het maken van strategisch beleid en op deze plek samen te werken met belangrijke partners.”

De OESO is zich nu sterker bewust van de sociale component van economie

Peter van der Maas, betrokken bij het Utrechtse strategische programma Institutions for Open Societies, maakte de OESO-samenwerking mede mogelijk. “Je ziet dat een economische club zoals deze, zich sterker bewust wordt van de sociale component van economie. Men wil zich inzetten voor het aanpakken van maatschappelijke kwesties als ongelijkheid, inclusiviteit en weerbaarheid. Daar kunnen we als universiteit absoluut aan bijdragen.”

Toponderzoek rond Future of Work en Gender and Diversity

De Universiteit Utrecht richt zich in onderzoek en onderwijs sterk op gebieden als ‘de toekomst van werk’ en ‘diversiteit’. Toponderzoek binnen deze domeinen komt samen in Hubs, zogenoemde knooppunten waar de wetenschap samenwerkt met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid. Samenwerking gericht op het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. De universiteit werkt in deze hoedanigheid vanuit de Hubs “Future of Work” and “Gender and Diversity” samen met de OESO.