11 oktober 2018

Detlef van Vuuren hoogst genoteerde UU'er

Vier Utrechtse onderzoekers in Duurzame 100 van Trouw

Vier onderzoekers van de faculteit Geowetenschappen zijn opgenomen in de Duurzame 100 van dagblad Trouw, waarvan gisteren de laatste namen bekend zijn gemaakt. Detlef van Vuuren (op nummer 11 van de lijst) heeft de hoogste notering. Verder staan Jeroen van de Sluijs (nummer 45), Klaas van Egmond (73) en Marko Hekkert (90) op ‘de ranglijst van groenste denkers en doeners in Nederland’.

Voor hoogleraar Detlef van Vuuren is het zijn tweede onderscheiding in een week tijd, nadat hij maandagavond al de Huibregtsenprijs won. Van Vuuren werd in het juryrapport van Trouw geroemd om zijn rol als een van de trekkers van onderzoek naar hoe de wereld kan voldoen aan de doelstelling van het akkoord van Parijs. Van Vuuren is naast hoogleraar aan de Universiteit Utrecht ook onderzoeker bij het Planbureau van de Leefomgeving, waar hij met zijn IMAGE-model verschillende klimaatscenario’s doorrekent. Mede dankzij dit model is Van Vuuren een van de meest geciteerde wetenschappers van de Universiteit Utrecht, met publicaties in vooraanstaande titels.

Landbouwgif

Jeroen van der Sluijs maakt zijn rentree in de Duurzame 100, op plek 45. Van der Sluijs leidt multidisciplinair onderzoek naar controversen over milieu- en gezondheidsrisico’s. Trouw prijst hem omdat hij als een van de eersten de discussie over het gebruik van neonicotinoïden in de landbouw aanzwengelde. Dit veelgebruikt landbouwgif is zeer schadelijk voor de biodiversiteit en staat – mede door Van der Sluijs – steeds verder onder druk. Trouw interviewde hem hier uitgebreid over. 

Polderen

Op nummer 73 staat Klaas van Egmond, die door Trouw tot één van de grand old men van het denken over duurzaamheid gerekend wordt. De krant roemt Van Egmond omdat hij altijd een luis in de pels gebleven is. Uit het juryrapport: ‘Neem het Energie- en Klimaatakkoord dat minister Wiebes voor het eind van het jaar wil presenteren. Dat is volgens Van Egmond beslist noodzakelijk maar de totstandkoming ervan staat hem tegen: praten en polderen met grote bedrijven aan tafel is volgens het oud-kroonlid van de Sociaal Economische Raad een heilloze weg.’ Dat blijkt onder andere uit dit interview met Van Egmond in de Volkskrant.  

Innovatiebeleid

Bij Marko Hekkert wordt zijn dubbelrol geprezen. Trouw heeft oog voor zijn rol als hoogleraar en bestuursvoorzitter van het Copernicusinstituut, maar benoemt ook zijn werkgroep bij de Sociaal Economische Raad over de toekomst van innovatiebeleid en zijn adviezen op diverse ministeries. 'Of het nu gaat over de houdbaarheid van het huidige landbouwsysteem of de noodzakelijke omschakeling naar duurzame energiebronnen: Hekkert deelt graag zijn kennis’, aldus Trouw.