10 oktober 2014

Meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van duurzaamheid

Vier Utrechtse geowetenschappers op ‘Duurzame 100’-lijst van Trouw

In de jaarlijkse Trouw-lijst met de 100 meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van duurzaamheid staan dit jaar vier (emeritus) hoogleraren van de Universiteit Utrecht: Klaas van Egmond (#21), Herman Wijffels (#23), Kornelis Blok (#37) en Jacqueline Cramer (#90). Alle hoogleraren zijn of waren verbonden aan de faculteit Geowetenschappen. De ‘Duurzame 100’-lijst bevat mensen die het afgelopen jaar het meest hebben gedaan om Nederland te vergroenen.

Klaas van Egmond, #21

De jury ziet Klaas van Egmond (1946) nog altijd als de man met de meeste kennis van het gezelschap en zet hem op een derde plaats waar het op een brede visie aankomt. Van Egmond kreeg eind september de Wubbo Ockels Brandaris Prijs, een onderscheiding voor mensen die veel hebben betekend voor de verbetering van de duurzaamheid in brede zin. Samen met Herman Wijffels begon hij het Sustainable Finance Lab, een denktank van economen.
Lees het volledige juryoordeel

Herman Wijffels, #23

Hij is 72, maar besteedt nog steeds volle werkweken aan het bevorderen van de transitie naar een duurzame economie en samenleving. Aan de Universiteit Utrecht bekleedt Herman Wijffels (1942) de leerstoel Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering. Hij is voorzitter van het Sustainable Finance Lab, dat financiële instellingen ondersteunt bij duurzaam financieren en beleggen. Daarnaast adviseert hij veel ondernemers en bedrijven over de circulaire economie.
Lees het volledige juryoordeel

Kornelis Blok, #37

Kornelis Blok (1956) blijft met een groot aantal lezingen, een zeer actuele site en gevraagde en ongevraagde adviezen en opmerkingen een invloedrijk man op het gebied van energie en klimaat. Blok is hoogleraar Hernieuwbare Energie aan de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk directeur bij Ecofys, een internationaal adviesbureau op het gebied van duurzame energie. Blok speelde ook een belangrijke rol bij het ontwikkelen van het internationaal klimaatbeleid.
Lees het volledige juryoordeel

Jacqueline Cramer, #90

Als directeur van het Utrecht Sustainability Institute en hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit Utrecht timmert Jacqueline Cramer (1951) nog steeds aan de groene weg. In mei dit jaar schreef ze nog een advies hoe gemeenten hun stad circulair kunnen maken zodat producten en grondstoffen beter kunnen worden hergebruikt. De 1200 onderzoekers die bij het instituut van Cramer zijn aangesloten zoeken samen met bedrijven uit de regio Utrecht naar duurzame oplossingen.Lees het volledige juryoordeel

Trouw Duurzame 100

Sinds 2009 publiceert Trouw elk jaar de Duurzame 100. De lijst bevat mensen die daadwerkelijk iets hebben bereikt of iets in beweging hebben gezet op het gebied van duurzaamheid. De jury heeft de lijst van 2014 geselecteerd uit een groslijst met ruim 400 namen van Nederlanders die tussen najaar 2013 en zomer 2014 zijn opgevallen door bijvoorbeeld ondernemerschap, politieke bevlogenheid of wetenschappelijk onderzoek. Hun activiteiten betreffen een breed scala van groene onderwerpen, van energiebesparing tot klimaatverandering en van schoon vervoer tot duurzame voeding.

De bekendmaking van de Duurzame 100 vond plaats in samenwerking met Studium Generale in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Universiteit Utrecht en duurzaamheid

Binnen onderzoek, onderwijs, valorisatie en bedrijfsvoering neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. De universiteit neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ook ziet de Universiteit Utrecht het als onderdeel van haar maatschappelijke taak om studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en middels onderzoek bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.
Kijk ook op: www.uu.nl/duurzaamheid

Faculteit Geowetenschappen: een duurzame Aarde voor toekomstige generaties