15 mei 2018

Vier onderzoekers ontvangen Public Engagement seed fund

De tweede oproep voor het Public Engagement seed fund was verbonden aan het landelijke wetenschapsevenement ‘Het Weekend van de  Wetenschap’ op 5, 6 en 7 oktober 2018. De onderzoekers die gereageerd hebben op de oproep, willen het geld uit het fonds gebruiken voor een public engagement-activiteit.

Vijf onderzoekers hebben een aanvraag ingediend. De aanvragen zijn geëvalueerd op basis van een aantal criteria, zoals de mogelijkheden voor interactie en verantwoording van de kosten. Daarnaast is het belangrijk dat bezoekers tijdens de activiteit daadwerkelijk ervaren wat wetenschap inhoudt. Vier aanvragen zijn gehonoreerd, hoewel aan sommige een aantal voorwaarden zijn gesteld.

Hoe zwem je als je een bacterie bent?
Een vis zwemt met behulp van een vin, maar bacteriën hebben een soort aanhangsels die lijken op kurketrekkers. Waarom is dat? Je zou denken dat biologie het antwoord op deze vraag heeft, maar in werkelijkheid moeten we kijken naar de fysica van de vloeistof waarin de bacterie zwemt. Op 7 oktober zal dr. Joost de Graaf families laten zien hoe dit werkt met behulp van experimenten, visualisaties en mechanische modellen. Het seed money zal Joost helpen om de benodigde materialen te ontwikkelen.

Praten over terrorisme, een escape room en luchtkwaliteit

De aanvragen van de drie andere onderzoekers voldeden niet helemaal aan de criteria maar hebben veel potentie. De onderzoekers zullen het geld ontvangen, mits ze hun plan enigszins aanpassen.
 

  1. Praten over terrorisme in het klaslokaal: ‘Ter info’ is een mobiele website die leerkrachten van het basis- en middelbaaronderwijs ondersteunt bij het praten over terrorisme, polarisatie en radicalisering. Prof. Dr. Beatrice de Graaf  zal over deze onderwerpen een lezing geven op het Betweter Festival op 5 oktober.
     
  2. Science Escape Room: De interdisciplinaire ‘Science Escape Room’ zal bestaan uit een aantal experimenten en puzzels. De combinatie van biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde zal deelnemers uitdagen om na te denken over verschillende aspecten van wetenschap. Na hun ontsnapping ontvangen de deelnemers een korte uitleg over de wetenschap achter de puzzels.
     
  3. Kwaliteit van nachtlucht: de kwaliteit van de lucht is belangrijk voor het milieu en volksgezondheid. Mensen hebben vaak geen duidelijk beeld van hoe goed of slecht deze kwaliteit is. PhD kandidaat Jules Kerckhoffs zal basisschoolleerlingen de kwaliteit van nachtlucht laten meten, zodat ze meer leren over lucht en beter snappen hoe belangrijk schone lucht is.

Nieuwe oproep
Met het Public Engagement seed fund kunnen Utrechtse onderzoekers kleine bedragen aanvragen om het helpen vernieuwende, onderzoeksgerelateerde public engagement-activiteiten te realiseren. Aanvragen kennen een maximum van €2,000 per aanvraag. Najaar 2018 zal er op opnieuw een call zijn, details zullen te zijner tijd op onze website verschijnen.

Neem contact met ons op
Voor advies en hulp bij het opzetten van public engagement-activiteiten, neem contact op het met het Team Public Engagement van de Universiteit Utrecht door een mailtje te sturen naar: PublicEngagement@uu.nl.