30 november 2018

Laureaten krijgen ieder twee miljoen euro

Vier ERC Consolidator Grants voor de Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht krijgt dit jaar vier ERC Consolidator Grants van elk twee miljoen euro. De Europese Unie verstrekt deze subsidie aan onderzoekers die hun sporen hebben verdiend in de wetenschap. De faculteit Geowetenschappen heeft dit jaar twee laureaten, de faculteiten Sociale Wetenschappen en Bètawetenschappen tellen er ieder één.

Martijn Oosterbaan (Culturele Antropologie) gaat met zijn beurs onderzoek doen naar de relatie tussen religie en veiligheid in drie megasteden: Rio de Janeiro (Brazilië), Jakarta (Indonesië) en Lagos (Nigeria). “In die steden met miljoenen inwoners blijkt de overheid niet altijd in staat om de veiligheid van haar burgers te waarborgen. Daardoor komen alternatieve, religieuze burgerwachten op die de orde in de stad proberen te behouden”, aldus Oosterbaan.

Lukas Kapitein, hoogleraar Moleculaire en Cellulaire Biofysica, gaat met zijn Consolidator Grant onderzoek doen naar het interne transportsysteem van hersencellen. Kapitein: “Het transport in hersencellen wordt mogelijk gemaakt door motoreiwitten die over eiwitbuizen kunnen lopen. Om dit transport te begrijpen moet je de wegenkaart en de verkeersregels kennen. Met de nieuwe beurs willen we begrijpen hoe deze organisatie tot stand komt en hoe het leidt tot de juiste verdeling van cellulaire onderdelen in deze verfijnde cellen.”

Detlef van Vuuren gaat zijn beurs gebruiken om te onderzoeken wat we moeten doen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030 te halen. Hij maakt hiervoor gebruik van het IMAGE-model, waarmee zijn team al jarenlang scenario’s ontwikkelt rond het klimaatprobleem. Veel relaties en data die hij nodig heeft voor zijn ERC-project zijn in voorgaand onderzoek al in dat model verwerkt, maar er is nog veel meer nodig. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen milieuverandering en gezondheid of gegevens over onderwijs en ongelijke toegang tot voedsel. “Modelberekeningen zijn niet de heilige graag, maar wel de basis om de dialoog aan te gaan. Zonder een duidelijk pad en een ambitie om forse inspanning te leveren zijn de doelstellingen überhaupt niet haalbaar”, aldus Van Vuuren. 

Mariëtte Wolthers gaat met haar project, genaamd ‘CRYSTAL CLEAR’, onderzoeken hoe mineralen vormen onder natuurgetrouwe omstandigheden. Tot nog toe werden experimenten vrijwel altijd onder ideale lab-omstandigheden uitgevoerd, waardoor er geen directe vergelijking is met mineraalvorming in de natuur. Het onderzoek heeft daarom niet alleen praktische toepassingen, maar kan ook ons beeld van het ontstaan van aardse mineralen veranderen. Wolthers: “Ik bouw graag bruggen tussen verschillende disciplines, en dit onderzoek komt voort uit aardwetenschappelijke vragen terwijl het leent van de theoretische natuur- en scheikunde.”