31 mei 2018

Vidi voor Liesbeth van de Grift voor onderzoek naar rol van consumentenorganisaties in Europa

Dr. Liesbeth van de Grift. Foto: Ed van Rijswijk
Dr. Liesbeth van de Grift. Foto: Ed van Rijswijk

Historicus Dr. Liesbeth van de Grift heeft een Vidi-subsidie toegekend gekregen voor onderzoek naar de rol van consumentenorganisaties in Europa. De subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt Van de Grift in staat een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen.

Consumers on the March

In de jaren zeventig probeerden Europese beleidsmakers de kloof met de burger te dichten. Ze deden dat door directe verkiezingen voor het Europees Parlement in te voeren, én door milieu- en consumentenbeleid op de politieke agenda te zetten en consumentenorganisaties te laten meepraten. Consumentenorganisaties sprongen hierop in en zetten onderwerpen als groeihormonen in rundvlees en het dumpen van giftig afval op de kaart.

Grotere burgerparticipatie?

Dit project onderzoekt in hoeverre consumentenorganisaties hebben bijgedragen aan een grotere burgerparticipatie binnen de EU. Zo geeft het georganiseerde burgers – en niet alleen regeringsleiders en beleidsmakers – een plek in de geschiedenis van het Europese project.

Legitimiteitscrisis in de EU

De EU wordt vaak als technocratisch eliteproject gezien. Toch hebben belangenorganisaties veel mogelijkheden om hun stem te laten horen en invloed uit te oefenen. Volgens voorstanders van de betrokkenheid van NGO’s kan dat de kwaliteit van democratie verbeteren. Dit roept de vraag op of NGO’s in de geschiedenis van de Europese integratie zo’n bemiddelende rol tussen overheden en burgers hebben kunnen vervullen.

Liesbeth van de Grift

Liesbeth van de Grift is universitair docent in de Geschiedenis van Internationale Betrekkingen. In haar onderzoek houdt ze zich bezig met de veranderende verhouding tussen overheden, experts, belangenorganisaties en hun achterban in de twintigste eeuw. In het bijzonder wil ze weten hoe de opkomst van natuur en milieu op de politieke agenda ons denken over democratie en de wijze waarop inspraak georganiseerd is, veranderd heeft.

Van de Grift is verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld. Tevens is zij lid van het Utrecht Centre for Global Challenges. 

Daarnaast is Liesbeth van de Grift lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers.