Vidi voor dr. Rense Corten

Dr. Rense Corten (Sociologie) heeft samen met zes andere topwetenschappers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht een Vidi-onderzoekssubsidie gekregen. NWO kende voor iedere wetenschapper een Vidi-financiering van maximaal 800.000 euro toe. Hiermee kunnen de Utrechtse talenten gedurende vijf jaar een eigen onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opbouwen.

Corten doet onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van vertrouwen in de deeleconomie. Onder welke voorwaarden is vertrouwen tussen vreemden mogelijk in interacties in de deeleconomie, en in hoeverre leidt de deeleconomie tot meer sociale cohesie? Dit project onderzoekt deze vragen met een combinatie van methoden: laboratoriumexperimenten, online experimenten, digitale gebruikersdata en vragenlijstdata.

Lees meer over de andere Utrechtse Vidi-laureaten.